Ett komplett och anpassat sortiment

Vatette Väggbricka V6

- 60 cc / 160/150 cc

System Vatette VäggbrickaV6 för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment för 160/150 cc och 60 cc. De är typgodkända och anpassade efter de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation 2021:1 och lämnar tillräckligt med utrymme för tätskiktet.

Vatette Väggbricka

Definitioner av väggbrickor

  • TÄCKBRICKA – enbart täckande funktion
  • KOPPLINGSBRICKA – fixerar röret och ansluts mot koppling
  • BLANDARFÄSTE - fixerar röret och ansluts mot blandare

Vatette Väggbrickor V6

Tips!

Kundservice