Lokal övervakning av vattenflödet

Vatette Läckagebrytare

- enklaste sättet att undvika vattenskador

Vatette Läckagebrytare
Vatette Läckagebrytare

Smarta funktioner

Utöver ett bra skydd mot vattenskador kan Vatette Läckagebrytare även användas som automatisk diskmaskinsavstängning. När diskmaskinen startas sätts vattnet på med ett knapptryck på manöverpanelen och timerfunktionen stänger av vattnet igen efter fyra timmar. Dessutom kan Läckagebrytaren utrustas med ytterliga en eller två motorer och sensorer för att utöka läckageskyddet till t.ex. kökskranens varm- och kallvatten.
Läs i monteringsanvisningen för en detaljerad beskrivning.

  • Enkelt montage på en Vatette kulventil eller Väggfördelare V6
  • Motorn kan manövreras manuellt
  • Automatisk diskmaskinsavstängning
  • Anslut upp till tre motorer för ett utökat skydd
  • Läckagebrytaren kan kopplas till extern styrning
  • Lättplacerade sensorer, upp till fyra stycken kan anslutas
Vattenläckage
Källa: www.vattenskadecentrum.se

Vattenskador i Svenska bostadshus

Vattenskador är ofta dyra att åtgärda, renoveringsarbetet tar lång tid och har en stor påverkan på vardagen för de drabbade. Vattenskadecentrum publicerar årligen en Vattenskadeundersökning över rapporterade vattenskador i bostadshus. Vattenskadecentrum består av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar för att minska antalen och kostnaderna för vattenskador.

Enligt 2021 års Vattenskadeundersökning står köken för 35% av vattenskadorna. En av anledningarna är att det idag finns många fler vattenanslutna apparater i köket som kan orsaka läckage. Av de vattenskador i huset som orsakades av en installerad utrustning kom 25% från diskmaskin och 30% från kyl/frys.

Genom att placera en sensor under kyl/frys kopplad till Vatette Läckagebrytare, och även använda läckagebrytaren som automatisk diskmaskinsavstängning, har du på ett enkelt och smart sätt vattenskadesäkrat köket.

Mer information om vattenskador kan du läsa på: www.vattenskadecentrum.se

Vatette Läckagebrytare

Många användningsområden

Vattenskador orsakade av vattenanslunta apparater ökar hela tiden och enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ska en vattenansluten apparat utanför kök och i utrymmen utan vattentätt golv, vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare.

Vatette Läckagebrytare är lösningen på problemet som med den smarta monteringen och de lättplacerade sensorerna ger ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkert skydd.

Smart extern styrning

Som en extra säkerhetsåtgärd kan Vatette Läckagebrytare kopplas till extern styrning.

En Läckagebrytare som är installerad på en toalett kan t.ex. styras så kulventilen stängs när en lampa släcks eller om en rörelsesensor är inaktiv. Så fort lampan tänds eller rörelsesensorn aktiveras igen öppnas kulventilen och vattnet släpps på - det ger ett smart extra skydd mot vattenskador.

Vatette Läckagebrytare
Kundservice