Lokal övervakning av vattenflödet

Vatette Läckagebrytare

- enklaste sättet att undvika vattenskador

Snabb montering på Vatette Kulventiler

Enkel montering på Vatette Kulventiler

Tack vare motorns smarta klick-funktion så byggs Vatette kulventiler enkelt om till en läckagebrytare. Motorn passar på de flesta av våra kulventiler och väggfördelare sedan 2005. Se vilka i listan över kompatibla produkter.

Vattenskador orsakade av vattenanslutna apparater ökar hela tiden och enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ska en vattenansluten apparat utanför kök och i utrymmen utan vattentätt golv, vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare.

Ängby rör hjälpte ett större fastighetsbolag att säkra upp sina 45 kontorslokaler genom att installera Vatette Läckagebrytare.

Missförstånd ledde till bättre skydd mot vattenskador

Att skydda kök i kommersiella fastigheter glöms lätt bort. Om kaffemaskinen börjar läcka när ingen vistas i lokalen kan skadan bli omfattande. Ängby rör hjälpte ett större fastighetsbolag att säkra upp sina 45 kontorslokaler genom att installera Vatette Läckagebrytare.

Komplett skydd mot vattenskador

Läckagebrytare och Vattenfelsbrytare

Vatette Vattenfelsbrytare monteras vid inkommande vatten. Den övervakar och skyddar hela tappvattensystemet i enfamiljshus, både mot stora vattenläckor och droppläckage. Den lär sig användarens beteende och anpassar övervakningen efter det. Dagligen utförs dropp- och trycktester för att säkerställa vattensäkerheten. Läckagebrytaren, övervakar istället lokalt och stänger av vattnet snabbt redan vid mycket små läckor. Därför är bästa lösningen att installera en vattenfelsbrytare på inkommande vatten och en läckagebrytare under vattenanslutna apparater så som disk- och kaffemaskin, kyl, frys m.m.

Vattenskador i Svenska bostadshus

Vattenskador i Svenska bostadshus

Vattenskador är ofta dyra att åtgärda, renoveringsarbetet tar lång tid och har en stor påverkan på vardagen för de drabbade. Vattenskadecentrum publicerar årligen en Vattenskadeundersökning över rapporterade vattenskador i bostadshus. Vattenskadecentrum består av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar för att minska antalen och kostnaderna för vattenskador.

Enligt 2022 års Vattenskadeundersökning står köken för 35% av vattenskadorna. En av anledningarna är att det idag finns många fler vattenanslutna apparater i köket som kan orsaka läckage. Av de vattenskador i huset som orsakades av en installerad utrustning kom 25% från diskmaskin och 33% från kyl/frys.

Genom att placera en sensor under kyl/frys kopplad till Vatette Läckagebrytare, och även använda läckagebrytaren som automatisk diskmaskinsavstängning, har du på ett enkelt och smart sätt vattenskadesäkrat köket.

Mer information om vattenskador kan du läsa på: www.vattenskadecentrum.se

 

Många användningsområden för läckagebrytare

Många användningsområden

Vattenskador orsakade av vattenanslutna apparater ökar hela tiden och enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ska en vattenansluten apparat utanför kök och i utrymmen utan vattentätt golv, vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare. Vatette Läckagebrytare är den smarta lösningen som tack vare den snabba monteringen och de lättplacerade sensorerna ger ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkert skydd.

Koppla till extern styrning

En Läckagebrytare som är installerad på en offentlig toalett kan t.ex. styras så kulventilen stängs när en lampa släcks eller om en rörelsesensor är inaktiv. Så fort lampan tänds eller rörelsesensorn aktiveras igen öppnas kulventilen och vattnet släpps på.

Med vår Smart plug-adapter går det att styra bortaläge via en smart plug (smart plug från annan leverantör ex. ett larmföretag).

Automatisk diskmaskinsavstängning

Automatisk diskmaskinsavstängning

När motorn kopplas direkt på vattenanslutningen till diskmaskinens kan den användas som en automatisk diskmaskinsavstängning. Ett snabbt tryck på manöverpanelen, när diskmaskinen skall startas, sätter på vattnet i fyra timmar. Därefter stängs vattentillförseln av automatiskt. Läckagebrytaren kan kompletteras med ytterliga en eller två motorer och upp till två dubbelsensorer för att utöka läckageskyddet till t.ex. kökskranens varm- och kallvatten.

 

Tillbehör till Läckagebrytaren

Kundservice