En smartare vattenfelsbrytare

Vatette Vattenfelsbrytare

- övervakar hela tappvattensystemet

En smartare vattenfelsbrytare

Vi är enormt stolta och glada att Vatette Vattenfelsbrytare är den första typgodkända Vattenfelsbrytaren på marknaden. Vår vattenfelsbrytare är en smartare vattenfelsbrytare som känner av både dropp- och flödesläckage.

Björn Rydetorp, Produktchef System Vatette på Villeroy - Boch Gustavsberg

En vattenskada kostar i genomsnitt drygt 30 000 kr att åtgärda men spannet är stort. Vissa vattenskador kostar flera hundra tusen kronor att åtgärda.

Susanne Fagerberg, Skadechef, Länsförsäkringar Uppsala

Enkelt att undvika vattenskador

Med Vatette Vattenfelsbrytare har det som villaägare blivit enkelt att på ett effektivt sätt vattenskadesäkra bostaden. Eftersom vattenskador ofta är dyra att åtgärda och kräver omfattande renoveringsarbete erbjuder många försäkringsbolag en sänkt premie till hushåll som har en vattenfelsbrytare installerad - hör vad som gäller för just ditt försäkringsbolag. 

  • Automatisk anpassning till bostadens tappvattensystem
  • Kontinuerlig och självlärande övervakning
  • Upptäckter både dropp- och flödesläckage
  • Vattentillförseln stängs av vid onormala flöden och tryckfall
  • Inga vattendetektorer behövs
  • Enkel att installera

En vattenfelsbrytare borde vara lika vanlig som en jordfelsbrytare i ett hus, det ger samma trygghet för husägaren.

Björn Rydetorp, Produktchef Vatette Vattenfelsbrytare - Villeroy & Boch Gustavsberg

Vattenskador i svenska bostadshus

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i svenska bostäder och varje år inträffar över 100 000 vattenskador. Skadorna är ofta dyra att åtgärda, renoveringsarbetet tar lång tid och har en stor påverkan på vardagen för de drabbade. Vattenskadecentrum publicerar årligen en Vattenskadeundersökning över rapporterade vattenskador i bostadshus. Vattenskadecentrum består av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar för att minska antalen och kostnaderna för vattenskador.

Enligt 2021 års Vattenskadeundersökning orsakades 54% av de rapporterade skadorna av "oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp". 29% av vattenskadorna orsakades av en installerad utrustning - ett problem som bara ökar i takt med fler vattenanslutna apparater i bostaden. 17% av det totala antalet skador orsakades av läckage genom tätskikt i våtrum. 

Genom att installera Vatette Vattenfelsbrytare får du en kontinuerlig övervakning av bostadens hela tappvattensystem. Vattenfelsbrytaren upptäcker både droppläckage och flödesläckage som t.ex. brustna ledningar och upptäcker även dolda läckage som annars riskerar att orsaka stora skador. Vid onormala flöden och tryckfall larmar vattenfelsbrytaren och stänger av vattentillförseln.

Mer information om vattenskador kan du läsa på: www.vattenskadecentrum.se

Källa: www.vattenskadecentrum.se
Kundservice