Täckbricka 40 cc

System Vatette har ett komplett sortiment med täckbrickor för skruvmontage för 40 cc-installationer. Rörtätningen bildar en täckande stos som ger en vattensäker installation och passar rör med Dy10-22.

Kundservice