Vårgårda fyller 101 år av innovation

System Vatette - kvalitet från Vårgårda

Vårgårda Armatur grundades 1920 och över hundra år senare äger produktionen rum på samma plats med järnvägen på ena sidan och Kyllingsån på den andra. Man skulle kunna tro att allt är sig likt, men varje dag på jobbet handlar om att hålla jämna steg med resten av världen.­

Följ hur tillverkningsprocessen ser ut idag - från råmaterial till leverans.

80% av en produkts kostnad skapas i konstruktionsstadiet – och här håller vi världsklass. Sedan hundra år tillbaka vet vi hur varenda produkt ska tillverkas på ett optimalt sätt

LARS NOTHALL, platschef i Vårgårda
Vårgårda produktion

Innovation som löser problem

Innovationer i sig har inget egenvärde. Vad som gör en innovation värdefull är att den löser problem. Ett stort problem inom svensk byggbransch är att det byggs för dyra bostäder och här visar sig Vårgårdas innovativa kraft vara en del av lösningen.

Att bygga badrum innebär stora kostnader och bättre VVS-lösningar gör stor skillnad i arbetssätt, tidsåtgång och kostnad. Genom smartare blandare från Gustavsberg och smartare installationsteknik genom Vatette är Vårgårda med och kortar ledtider i byggen, förbättrar vattensäkerheten och sänker vatten- och energiförbrukning på bred front. I bästa fall kommer innovationer från Vårgårda att göra skillnad för allt från arkitekter till byggare, installatörer och boende i hundra år till.

Kvalitet i alla led

Kvalitet i alla led

Konstruktion i tillverkningsprocessen är förmodligen inget slutkunden tänker på när badrummet ska renoveras, men det är en nyckelfaktor som gör svensk produktion och svensk kvalitet möjlig i Vårgårda. Även det slitna ordet ”kvalitet” får en konkret innebörd när det tillämpas här.

Kvalitet- och miljötänk löper som en röd tråd genom materialval och varje produkt, men också genom organisationen. Varje medarbetare är stolt, engagerad och medveten om att man spelar en avgörande roll i alla led.

Kvalitet lönar sig i längden, det visar sig mer än någonsin idag. Material, produkter och tjänster med lång hållbarhet är alltid den smartare lösningen för miljön och för planetens framtid. Medvetenheten om detta ökar, vilket talar för Vårgårda.

Vi skall med ett långsiktigt perspektiv, och i nära samarbete med marknaden, utveckla, skapa och tillhandahålla produkter för distribution av värme och vatten efter kundernas behov.

Villeroy & Boch Gustavsberg

Villeroy & Boch Gustavsbergs huvudkontor ligger på Värmdö utanför Stockholm och vi har produktions- och monteringsanläggningar i Gustavsberg och i Vårgårda. Dessutom finns försäljningskontor runtom i Norden och Baltikum. Företaget är ett helägt dotterbolag till den tyska koncernen Villeroy & Boch och tillhör därmed en av Europas största tillverkare av badrumsinredning.

Porslinstillverkningen började på orten redan 1825 och idag är Gustavsberg ett av Sveriges ledande varumärken inom badrumsbranschen. Vår långa historia bygger på mötet mellan vår tradition och vårt ursprung i skärgården med nymodig teknik och ett modernt formspråk.

Kundservice