Vatette Utomhuskran - Vattenutkastare

Gustavsbergs utomhuskranar är enkla och säkra att installera. Samtliga utomhuskranar är försedda med backventil och självdränering som gör att röret inte fryser sönder. I sortimentet finns även en vakuumventil för komplettering till samtliga utomhuskranar för att uppfylla krav på återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Vakuumventilen ingår i 600 mm utomhuskran. Genomloppsröret är Dy18 vilket gör att utomhuskranen kan skjutas in i röret på äldre utomhuskranar med grövre rördimension.

Kundservice