Vatette Kopplingsbricka

System Vatette har ett komplett sortiment med kopplingsbrickor för 40 cc-installationer som är enkla att montera och ger en vattensäker installation. Kopplingsbrickorna ansluts med Vatette Klämringskopplingar eller Kulventiler och demonteras enkelt utan att mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas från röret. Kopplingsbrickorna levereras i Dy15, 16, 18, 20, 22 och samtliga är typgodkända (även vattensäkerhet).

Kundservice