Smartare fördelning

Vatette Väggfördelning V6

- fördelar utan fördelarskåp

Vinsterna att byta ut fördelarskåpet till Väggfördelning V6 är många. Den flexibla lösningen är vattenskadesäker, sparar kostnader, ger en friare planlösning och en enklare projektering med mindre samordning.

"Våra konstruktörer har inspirerats av traditionell, gedigen teknik när Vatette väggfördelare V6 utvecklades. I linje med nutiden skapades ett enklare och mer vattenskadesäkert system för att fördela tappvatten. Enkelheten med System Vatettes produktsortiment ger dessutom överlägsna möjligheter."

Björn Rydetorp, Produkt- och kategorichef, System Vatette

Projekteringsguide med typlösningar

Med Vatette Väggfördelare V6 tas tappvattenfördelning till en ny nivå utan skrymmande och dyra fördelarskåp. I projekteringsguiden visas ett antal typmodeller med RSK-nummer, samt mått och rekommenderade placeringar i kommod (Artic Gustavsberg).

Typmodellerna finns också i MagiCAD och Wikells byggberäkningar.

Se filmen när Nils projekterar Vatette Väggfördelning V6 i MagiCAD.

Projektguide

Slipp fördelarskåp i badrummet

Med Vatette Väggfördelare V6 tas tappvattenfördelning till en ny nivå utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Från stammen dras kall- och varmvatten till väggfördelaren, som ryms i t.ex. en tvättställskommod eller bredvid en tvättmaskin. Därifrån fördelas vattnet vidare till bl.a. tvättställ, tvättmaskin, dusch, och kök. Väggfördelaren kan döljas i en tvättställskommod men också placeras synlig under ett handfat.

Stam i flerbostadshus

Med Väggfördelning V6 finns stor flexibilitet i var tappvattenstammar kan placeras. Med exempelvis en central placering av stammar i trapphus/trapphall kan eventuella vattenmätare och avstängningar placeras lätt åtkomligt för driftpersonal. Från huvudstammen matas sedan respektive fördelare i lägenheterna. Vid större avstånd eller behov av kortare väntetider kan enstaka tappställen matas separat från stam. Andra möjliga placeringar av stammen kan vara i ett förråd/klädkammare med golvbrunn.


Vid ett läckage från Väggfördelare V6, där alla kopplingar sitter utanför väggen, hamnar vattnet i ett utrymme med tätskikt och golvbrunn utan att orsaka stor skada. Vid ett läckage från fördelarskåp riskerar vatten att hamna i vägg och bjälklag där det kan medföra omfattande och dyra skador.

När man slipper det stora fördelarskåpet kan vi ha en vanlig väggtjocklek. Vi slipper också planera var i väggen skåpet ska placeras, nu kan vattenfördelningen till exempel placeras under handfatet i en kommod. Nyttan är stor för oss byggare, det blir enklare och säkrare att bygga badrum.

Birger Claesson, platschef Rydlers Bygg

Komplettera med Lägenhetsmätning V6

Alla nyproducerade lägenheter ska enligt lag vara utrustade med individuell mätning av varmvatten och det ska även vara förberett för att kunna mäta av kallvatten. Vatette LägenhetsmätningV6 ger tillsammans med VäggfördelareV6 en smart lösning och en installation som enkelt får plats i en tvättställskommod.

Bygg en anpassad väggfördelare

Olika förutsättningar och behov styr valet av typ av VäggfördelareV6. Genom att kunna bygga en helt anpassad fördelare med hjälp av standardprodukter från System Vatette får man en helt flexibel lösning. Alla produkter som är märkta med V6 passar bra att bygga med då de ger 60 cc både i höjd- och sidled.

En vattenskadesäker installation

Med Vatette VäggfördelareV6 är alla kopplingar placerade utanför vägg och dessutom i ett utrymme som har både vattentätt tätskikt och golvbrunn. En smart och vattenskadesäker installation med andra ord.

 • Kostnadseffektivt
 • Enkel projektering
 • Alla kopplingar utanför vägg
 • Vattenskadesäkert
 • Flexibelt system
 • Bättre arbetsmiljö
 • Arkitektens dröm
 • Mer säljbar boyta
Vatette Väggfördelare

Vinkelrät och fixerad rörgenomföring med Vatette Väggenomföringssystem V6

Enklare, stabilare, bättre

 • Ett komplett system bakom och framför vägg
 • Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
 • Nya infästningsmöjligheter
 • Kan monteras i enkelgips

LÄS MER

Kundservice