Väggfördelning v6

Smartare fördelning

Vatette Väggfördelning V6

- fördelar utan fördelarskåp

Med Väggfördelning V6 fördelas tappvatten utan fördelarskåp. Istället sker fördelningen utanför väggen med standardprodukter från Vatette V6. Väggfördelaren kan placeras var som helst i ett rum med tätskikt och golvbrunn. Att alla kopplingar hamnar på rätt sida tätskiktet gör Väggfördelning V6 till en vattenskadesäker lösning. Den sparar också kostnader, ger en friare planlösning och en enklare projektering med mindre samordning.

Väggfördelning V6

Våra konstruktörer har inspirerats av traditionell, gedigen teknik när Vatette väggfördelare V6 utvecklades. I linje med nutiden skapades ett enklare och mer vattenskadesäkert system för att fördela tappvatten. Enkelheten med System Vatettes produktsortiment ger dessutom överlägsna möjligheter.

Björn Rydetorp , Produkt- och kategorichef, System Vatette

Snabb-guide till Väggfördelning

Välj rätt väggfördelare

Med produkter som inte kräver fördelarskåp har vi nu funnit möjligheten att bygga vattensäkert, enkelt och kostnadseffektivt! Installationen blev även snygg och uppskattad av beställare och boende.

Lars-Erik Larsson , Filialchef Assemblin Lidköping

Komplettera med Lägenhetsmätning V6

Alla nyproducerade lägenheter ska enligt lag vara utrustade med individuell mätning av varmvatten och det ska även vara förberett för att kunna mäta av kallvatten. Vatette LägenhetsmätningV6 ger tillsammans med VäggfördelareV6 en smart lösning och en installation som enkelt får plats i en tvättställskommod.

Bockfixtur

Väggenomföringssystem V6

För en stabil och vinkelrät rörgenomföring och en flexibel utformning av väggfördelaren används med fördel Vatette Väggenomföringssystem V6. Olika förutsättningar kräver olika infästningar för bockfixturen. Därför finns både traditionella plåtar och de innovativa montageplattorna. Kopplingsbricka V6 bockfixtur monteras på bockfixturens gänga utan håltagning i tätskikt och kakel. Slutresultatet blir både vattenskadesäkert och stilrent.  Bockfixtur V6 är typgodkänd för rör-i-rör med 25 mm skyddsrör från de vanligaste rörtillverkarna.

Väggkopplingssystem V6

När andra typer av bockfixturer används så har System Vatette ett komplett sortiment av Väggbrickor V6. De finns som 1-4-rörs, Dy15-20. Den finns också kombibrickor Dy15/20, samt Dy16/20. Alla med System Vatettes höga kvalité på komponenter. Gröna brickor passar inte på BockfixturV6.

Energismart fördelning

En energibov i nybyggda fastigheter är VVC-förluster. En anledning till detta är användning av flera separata stammar. Med Vatette Väggfördelning V6 används endast en försörjande stam innehållande VV, KV och VVC, vilket minskar dessa förluster. Ett 5-våningshus enligt exemplet ger en teoretisk besparing på ca 3300 kWh/år, men enligt flera undersökningar kan den i praktiken bli ännu större då det oftast saknas tillräckligt utrymme för att isolera stammarna i skåpet tillräckligt väl. Vid stam i trapphus finns däremot gott om plats för isoleringen.

”Fler stammar ger högre kostnad i installation och en betydligt högre förlust i VVC-systemet. Lösningen med centrala schakt borde vara självklar i alla projekt”

Nils Henrikson , VVS-projektör HVAC AB

Tillbehör Väggfördelning V6

Kundservice