Typgodkännanden

Typgodkännande är ett nationellt och frivilligt system för att kontrollera att byggprodukter uppfyller krav som anges i byggregler.
Nedan finns alla typgodkännanden inom System Vatette för nedladdning.

Kundservice