Visste du att...

Vi är doldisen bakom ett
lyckat tappvattensystem

Från lanseringen av den första klämringskopplingen 1974 har System Vatette utvecklat ett komplett sortiment för tappvatten och är idag installatörens självklara val. Vi tar dig från inkommande vatten till alla tappställen, värmepannor med mera, samt löser fördelningen utan skåp. System Vatette är utvecklat i nära samarbete med branschen och godkänt enligt Säker vatten och Rise. Genom vår långa historia och för att våra kopplingar så enkelt kan anpassas, löser vi din vardag idag och i framtiden.

System Vatette kopplar alla rör

Flexibla lösningar

För alla typer av rör och byggnader

System Vatette utgår ifrån klämringskopplingen, för kopparrör, rostfria-, elförzinkade rör och PEX-rör. Den har, precis som våra kulventiler, fullflödesventiler och fördelare den unika Vatette-ändan. Genom att byta klämringen till olika insatshylsor kan man koppla de flesta förekommande rörmaterial och rörfabrikat. Detta ger en unik möjlighet att göra övergångar mellan olika rörtyper. Dessutom reduceras antalet artiklar, eftersom alla produkter har gemensamma komponenter.

Det lönar sig att ha helhetssyn och systemtänkande vid projektering och installation av System Vatette.

Muttrar med unika fördelar

Unika fördelar

För en god totalekonomi

  • Unik Vatette-ända
  • Godkänd för de flesta rör   
  • Flexibla komponenter – många lösningar
  • Anpassat för svenska branschregler
  • Vatette V6 – förenklar i alla typer av projekt
  • En stabil partner sedan 1947
Certifikat Säker vatteninstallation och RISE

Ett komplett sortiment

Allt för tappvattensystemet

Vårt kompletta sortimentet gör det enkelt att välja System Vatette. Det finns en lösning för de flesta situationer och vi har är stolta att säga att vi har övergångskopplingar som är anpassade för installationer gjorda före 1954. En partner att lita på både i det dagliga arbetet och under framtida renoveringar.

Komplett sortiment för tappvatten
Vatette Väggfördelning V6

Vatette Väggfördelare V6

Hejdå Fördelarskåp, hej Väggfördelning V6

Med Vatette Väggfördelare V6 tas tappvattenfördelning till en ny nivå utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Vinsterna att byta ut fördelarskåpet till Väggfördelning V6 är många. Den flexibla lösningen är vattenskadesäker, sparar kostnader, ger en friare planlösning och en enklare projektering med mindre samordning. Dessutom slipper man en eller två stora luckor i badrummet.

I vår projekteringsguide finns ett antal typmodeller med RSK-nummer, samt mått och rekommenderade placeringar i kommod. Typmodellerna finns också i MagiCAD och Wikells byggberäkningar.

“Våra konstruktörer har inspirerats av traditionell, gedigen teknik när Vatette väggfördelare V6 utvecklades. I linje med nutiden skapades ett enklare och mer vattenskadesäkert system för att fördela tappvatten. Enkelheten med System Vatettes produktsortiment ger dessutom överlägsna möjligheter.”

Björn Rydetorp, Produkt- och kategorichef, System Vatette 

Snyggt och vattenskadesäkert

Väggenomföringssystem V6

Vatette Väggenomföringssystem V6 ger en fixerad och vinkelrät rörgenomföring.  Bockfixtur V6 kan fästas med plåtar eller montageplattor. Plattan är en smart lösning då insidan är skivbeklädd eller för utfackade betongväggar. Den kan delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled. När ytbeklädnaden är klar moteras väggbrickorna på bockfixturen utan skruvhål genom kakel och tätskikt. Enkelt, snyggt och vattenskadesäkert! Bockfixtur V6 är typgodkänd för rör-i-rör med 25 mm skyddsrör från de alla de vanligaste rörtillverkarna.

Säkervatten bockfixtur
 Vatette Väggfördelning V6 finns i nybyggda BRF Björkängen med 36 bostäder i Vårgårda.

Vatette V6

Stora vinster för Brf Björkängen

Ett framgångsrikt exempel som visar på de stora fördelarna med att välja Vatette Väggfördelning V6 finns i nybyggda BRF Björkängen. Projektet omfattar 36 bostäder och systemet har använts i samtliga badrum.

– Nyttan är stor för oss byggare, det blir enklare och säkrare att bygga badrum, säger Birger Claesson på Rydlers Bygg som varit platschef under bygget av BRF Björkängen.

System Vatette är svensktillverkat och av högsta kvalitet. Produkterna är, där det är möjligt, typgodkända och anpassade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Ingående delar i System Vatette

Visste du detta om system Vatette?

GEMENSAMMA KOMPONENTER
Produkterna har gemensamma komponenter och kan byggas om för olika rörtyper.

FÖRMONTERADE KOPPLINGAR OCH KULVENTILER
Kopplingar och kulventiler är förmonterade och behöver inte demonteras före installation.

FÖRSMORDA GÄNGOR
Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning.

LÄTTRADE RÖRGÄNGOR PÅ RAKA KOPPLINGAR MED PLANÄNDA
Linet fäster utan någon raspning av gängan.

BLANDA EJ OLIKA FABRIKAT
Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KYLANLÄGGNINGAR
Medlet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta kundservice. OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, placera fett/silikon mellan mutter och skruvdel.

SPÄNNINGSKORROSION
Vid användande av klämringskopplingar kan i vissa fall spänningskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) m.m. För att minska risken för spänningskorrosion bör Vatette-muttern lossas efter åtdragningen och därefter dras åt lätt igen. Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna som uppstår vid första åtdragningen.

Kundservice