AMA-texter

AMA är en förkortning för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk som beskriver olika krav på material, utförande och färdigt resultat inom byggproduktionen. Nivån på kraven motsvarar det som branschen anser vara god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. Genom att följa AMA bidrar man till att hålla en hög och god kvalitet på byggarbeten.

Kundservice