VATETTE VATTENFELSBRYTARE - ÖVERVAKAR HELA TAPPVATTENSYSTEMET

EN SMARTARE VATTENFELSBRYTARE

Vatette Vattenfelsbrytare är utvecklad för att övervaka tappvattensystemet i en enfamiljsbostad. Med hjälp av en flödesmätare och tryckmätare som dagligen registrerar hur långa och stora flödena är i tappvattensystemet skyddar den effektivt mot ett vattenläckage. Om förutsättningarna i tappvattensystemet ändras registrerar vattenfelsbrytaren detta och justerar parametrarna.

De smarta lösningarna innebär ett tillförlitligt och effektivt skydd, samtidigt som vattenfelsbrytaren kräver minimalt handhavande.

En vattenskada kostar i genomsnitt drygt 30 000 kr att åtgärda men spannet är stort. Vissa vattenskador kostar flera hundra tusen kronor att åtgärda.

Susanne Fagerberg, Skadechef, Länsförsäkringar Uppsala

FAMILJEN CEDER UNDVEK STOR VATTENSKADA

Länsförsäkringar Uppsala har i ett projekt låtit ett antal av sina kunder få en Vatette Vattenfelsbrytare installerad. Syftet med projektet har varit att se om vattenfelsbrytaren kan minska stora och kostsamma vattenskador och samtidigt öka tryggheten för kunderna.

I ett av husen bor Birgitta och Bosse Ceder och relativt omgående upptäckte vattenfelsbrytaren en påbörjad vattenskada. Eftersom läckaget upptäcktes i tid kunde det enkelt åtgärdas, utan större kostnader och bekymmer för familjen. Se filmen om familjen Ceder och vattenläckaget som kunde unvikas med Vatette Vattenfelsbrytare.

Detta med vattenfelsbrytare var inte något som vi har funderat så mycket på tidigare, men nu med facit i hand känns det tryggt att ha vattenfelsbrytaren installerad.

Birgitta Ceder, Boende i det drabbade huset

En vattenfelsbrytare borde vara lika vanlig som en jordfelsbrytare i ett hus, det ger samma trygghet för husägaren.

Björn Rydetorp, Produktchef Vatette Vattenfelsbrytare - Villeroy & Boch Gustavsberg

ENKELT ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

Med Vatette Vattenfelsbrytare har det som villaägare blivit enkelt att på ett effektivt sätt vattenskadesäkra bostaden. Eftersom vattenskador ofta är dyra att åtgärda och kräver omfattande renoveringsarbete erbjuder många försäkringsbolag en sänkt premie till hushåll som har en vattenfelsbrytare installerad - hör vad som gäller för just ditt försäkringsbolag. 

  • Automatisk anpassning till bostadens tappvattensystem
  • Kontinuerlig och självlärande övervakning
  • Upptäckter både dropp- och flödesläckage
  • Vattentillförseln stängs av vid onormala flöden och tryckfall
  • Inga vattendetektorer behövs
  • Enkel att installera

VATTENSKADOR I SVENSKA BOSTADSHUS

Vattenskador är den vanligaste typen av skada i svenska bostäder och varje år inträffar över 100 000 vattenskador. Skadorna är ofta dyra att åtgärda, renoveringsarbetet tar lång tid och har en stor påverkan på vardagen för de drabbade. Vattenskadecentrum publicerar årligen en Vattenskadeundersökning över rapporterade vattenskador i bostadshus. Vattenskadecentrum består av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar för att minska antalen och kostnaderna för vattenskador.

Enligt 2020 års Vattenskadeundersökning orsakades 58% av de rapporterade skadorna av "oberäknad utströmning från ledningssystem för vatten, värme och avlopp". 25% av vattenskadorna orsakades av en installerad utrustning - ett problem som bara ökar i takt med fler vattenanslutna apparater i bostaden. 17% av det totala antalet skador orsakades av läckage genom tätskikt i våtrum. 

Genom att installera Vatette Vattenfelsbrytare får du en kontinuerlig övervakning av bostadens hela tappvattensystem. Vattenfelsbrytaren upptäcker både droppläckage och flödesläckage som t.ex. brustna ledningar och upptäcker även dolda läckage som annars riskerar att orsaka stora skador. Vid onormala flöden och tryckfall larmar vattenfelsbrytaren och stänger av vattentillförseln.

Mer information om vattenskador kan du läsa på: www.vattenskadecentrum.se

 

 

INGÅENDE DELAR I VATETTE VATTENFELSBRYTARE

STYRENHET

Styrenheten samlar in och bearbetar information från tryckgivare och flödesmätare, samt styr motorkulventilen.

VENTILENHET

Ventilenheten installeras på fastighetens inkommande tappvattenledning och består av motorkulventil, tryckgivare och flödesmätare.

ANSLUTNINGAR

En standardnätverkskabel (RJ45) förbinder styrenheten med ventilenheten och en nätadapter ansluts till ett vägguttag.

Kundservice