VATETTE VATTENFELSBRYTARE - ÖVERVAKAR HELA TAPPVATTENSYSTEMET

EN SMARTARE VATTENFELSBRYTARE

Vatette Vattenfelsbrytare är främst utvecklad för att användas i enfamiljsbostäders tappvattensystem. Den är framtagen för att, med så stor noggrannhet som möjligt och på ett så effektivt sätt som möjligt, skydda mot vattenläckage från tappvattensystemet. Vattenfelsbrytaren registrerar dagligen hur långa och stora flödena är, vilket innebär att vattenfelsbrytarens parametrar alltid är korrekt inställda.

De smarta lösningarna ger tillsammans en vattenfelsbrytare som ger ett tillförlitligt och effektivt skydd, samtidigt som den kräver minimalt handhavande.

En vattenskada kostar i genomsnitt drygt 30 000 kr att åtgärda men spannet är stort. Vissa vattenskador kostar flera hundra tusen kronor att åtgärda. Under 2016 hade vi närmare 2 000 anmälda vattenskador.

Susanne Fagerberg, Skadechef, Länsförsäkringar Uppsala

FAMILJEN CEDER UNDVEK STOR VATTENSKADA

Hösten 2016 erbjöd Länsförsäkringar Uppsala några av sina kunder att få en Vatette Vattenfelsbrytare installerad. Syftet med projektet var att se om vattenfelsbrytaren minskar stora och kostsamma vattenskador och ökar tryggheten för kunderna.

I ett av husen bor Birgitta och Bosse Ceder och där upptäckte Vatette vattenfelsbrytare relativt omgående en påbörjad vattenskada. Eftersom läckaget upptäcktes i tid kunde det enkelt åtgärdas, utan större kostnader och bekymmer för familjen. Se filmen om familjen Ceder och det påbörjade läckaget som kunde unvikas med Vatette vattenfelsbrytaren.

VATETTE VATTENFELSBRYTARE ÖVERVAKAR HELA TAPPVATTENSYSTEMET

Detta med vattenfelsbrytare var inte något som vi har funderat så mycket på tidigare, men nu med facit i hand känns det tryggt att ha vattenfelsbrytaren installerad.

Birgitta Ceder, Boende i det drabbade huset

En vattenfelsbrytare borde vara lika vanlig som en jordfelsbrytare i ett hus, det ger samma trygghet för husägaren.

Björn Rydetorp, Produktchef Vatette Vattenfelsbrytare - Villeroy & Boch Gustavsberg

UNDVIK VATTENSKADOR

Det är viktigt att villaägarna vet hur man kan skydda sitt hus från eventuella vattenskador. Många försäkringsbolag ger dig sänkt premie om du installerar en vattenfelsbrytare. Vatette vattenfelsbrytare är en smartare vattenfelsbrytare:

  • Automatisk anpassning till varje tappvattensystem
  • Upptäckter både dropp och flödesläckage
  • Inga vattendetektorer behövs
  • Enkel att installera

INGÅENDE DELAR I VATETTE VATTENFELSBRYTARE

STYRENHET

Styrenheten samlar in och bearbetar information från tryckgivare och flödesmätare, samt styr motorkulventilen.

VENTILENHET

Ventilenheten installeras på fastighetens inkommande tappvattenledning och består av motorkulventil, tryckgivare och flödesmätare.

ANSLUTNINGAR

En standardnätverkskabel (RJ45) förbinder styrenheten med ventilenheten och en nätadapter ansluts till ett vägguttag.

Kundservice