VÄGGFÖRDELARE V6 - TAR TAPPVATTENFÖRDELNINGEN TILL EN HELT NY NIVÅ

FÖRDELAR UTAN FÖRDELARSKÅP

Vatette VäggfördelareV6 öppnar upp för nya installationsmöjligheter som förenklar hela byggprocessen då tappvattnet fördelas utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Hela installationen får plats i en tvättställskommod i badrummet. Ett eventuellt läckage från rörsystem hamnar i ett utrymme med vattentätt tätskikt och golvbrunn. Vatette VäggfördelareV6 ger en enklare projektering med en vattenskadesäker och kostnadseffektiv installation,och en bättre arbetsmiljö.

EN VATTENSKADESÄKER INSTALLATION

Med Vatette VäggfördelareV6 är alla kopplingar placerade utanför vägg och dessutom i ett utrymme som har både vattentätt tätskikt och golvbrunn. En smart och vattenskadesäker installation med andra ord.

  • Kostnadseffektivt
  • Enkel projektering
  • Alla kopplingar utanför vägg
  • Vattenskadesäkert
  • Flexibelt system
  • Bättre arbetsmiljö
  • Arkitektens dröm
  • Mer säljbar boyta

REDAN TESTAT OCH UTVÄRDERAT

Under pågående produktutveckling har Vatette V6 testats och utvärderats på ett flertal projekt. I projektet Mjörnbo Allé har Tornstaden tillsammans med Assemblin Lidköping framgångsrikt installerat systemet vid nyproduktionen av 54 lägenheter.

Under fullskalig installation av våtutrymmen visade det sig att systemet förenklade samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier. Byggare, VVS-installatörer och tätskiktsentreprenörer uppnådde både ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkrare resultat.

LÄS MER OM PROJEKTET

 

Bland det första vi såg som en stor fördel var att slippa de traditionella fördelarskåpen. De är både dyra, inte speciellt snygga och det händer tyvärr alltför ofta att det är någon typ av fabrikationsfel på dem som medför läckage. Att nu ha ett system där rören går från huvudfördelningen i ett stycke hela vägen in i badrummet och ut genom tätskiktet känns som en mycket tryggare lösning där risken för vattenskador minimeras.

Viktor Nordenborg, Platschef Tornstaden

Med produkter som inte kräver fördelarskåp har vi nu funnit möjligheten att bygga vattensäkert, enkelt och kostnadseffektivt! Installationen blev även snygg och uppskattad av beställare och boende.

Lars-Erik Larsson, Filialchef Assemblin Lidköping

FLEXIBELT OCH KOMPATIBELT

Med Vatette VäggfördelareV6 får man plats med hela installationen i en tvättställskommod i badrummet. Därifrån kan man sedan fördela varm- och kallvatten vidare ut till bostadens övriga tappställen. 

BYGG EN ANPASSAD VÄGGFÖRDELARE

Med Vatette DubbelmutterV6, KopplingV6 och KulventilV6 bygger man enkelt en egen kundanpassad väggfördelare som ger 60 cc automatiskt i alla riktningar. Dessutom passar den med alla typer av Vatette KopplingsbrickorV6

SMARTA DETALJER

Väggfördelarna kan anslutas till en 22 mm KulventilV6
Använd öppningsbara Ringspärrnyckel för enklare åtdragning i trånga utrymmen
Komplettera installationen med ett rött och/eller blått vred
Kundservice