Väggfördelning V6

Tappvattenfördelning på en helt ny nivå

Fördelar utan fördelarskåp

Vatette VäggfördelareV6 öppnar upp för nya installationsmöjligheter som förenklar hela byggprocessen då tappvattnet fördelas utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Hela installationen får plats i en tvättställskommod i badrummet. Ett eventuellt läckage från rörsystem hamnar i ett utrymme med vattentätt tätskikt och golvbrunn. Vatette VäggfördelareV6 ger en enklare projektering med en vattenskadesäker och kostnadseffektiv installation,och en bättre arbetsmiljö.

Projekteringsguide med typlösningar

Både Vatette VäggfördelareV6 och Vatette LägenhetsmätningV6 ryms i de flesta tvättställskommoder (säkerställ alltid måtten på kommoden under planeringsstadiet). Väggfördelarna kan monteras både stående, liggande samt i U-form. 

I projekteringsguiden visas de mest användbara fördelarna med modellnummer, ingående RSK-nummer samt måttsatta med rekommenderade placeringar i en Gustavsberg Artic-kommod 60 cm. 

För en enkel projektering finns de vanligaste modellerna även i MagiCAD och Wikells byggberäkningar.

Projektguide
Vatette Väggfördelare

En vattenskadesäker installation

Med Vatette VäggfördelareV6 är alla kopplingar placerade utanför vägg och dessutom i ett utrymme som har både vattentätt tätskikt och golvbrunn. En smart och vattenskadesäker installation med andra ord.

 • Kostnadseffektivt
 • Enkel projektering
 • Alla kopplingar utanför vägg
 • Vattenskadesäkert
 • Flexibelt system
 • Bättre arbetsmiljö
 • Arkitektens dröm
 • Mer säljbar boyta

När man slipper det stora fördelarskåpet kan vi ha en vanlig väggtjocklek. Vi slipper också planera var i väggen skåpet ska placeras, nu kan vattenfördelningen till exempel placeras under handfatet i en kommod. Nyttan är stor för oss byggare, det blir enklare och säkrare att bygga badrum.

Birger Claesson, platschef Rydlers Bygg

Stam i flerbostadshus

Med VäggfördelningV6 finns stor flexibilitet i var tappvattenstammar kan placeras. Med t.ex. en central placering av stammar i trapphus/trapphall kan eventuella vattenmätare och avstängningar placeras lätt åtkomligt för driftpersonal. Från huvudstammen matas sedan respektive fördelare i lägenheterna. Vid större avstånd eller behov av kortare väntetider kan enstaka tappställen matas separat från stam.

Andra möjliga placeringar av stammen kan vara i ett förråd/klädkammare med golvbrunn.

Flexibelt och kompatibelt

Med Vatette VäggfördelareV6 tas tappvattenfördelning till en ny nivå utan skrymmande och dyra fördelarskåp. Från stammen dras kall- och varmvatten till väggfördelaren, som rymms i en  tvättställskommod. Därifrån fördelas vattnet vidare till tvättställ, tvättmaskin, dusch, kök m.m.

Väggfördelning V6

Bygg en anpassad väggfördelare

Olika förutsättningar och behov styr valet av typ av VäggfördelareV6. Genom att kunna bygga en helt anpassad fördelare med hjälp av standardprodukter från System Vatette får man en helt flexibel lösning. Alla produkter som är märkta med V6 passar bra att bygga med då de ger 60 cc både i höjd- och sidled.

Komplettera med Lägenhetsmätning V6

Alla nyproducerade lägenheter ska enligt lag vara utrustade med individuell mätning av varmvatten och det ska även vara förberett för att kunna mäta av kallvatten. Vatette LägenhetsmätningV6 ger tillsammans med VäggfördelareV6 en smart lösning och en installation som enkelt får plats i en tvättställskommod.

Vinkelrät och fixerad rörgenomföring med Vatette Väggenomföringssystem V6

Enklare, stabilare, bättre

 • Ett komplett system bakom och framför vägg
 • Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
 • Nya infästningsmöjligheter
 • Kan monteras i enkelgips

LÄS MER

Tips!

Kundservice