VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6 - SÄTTER STANDARDEN FÖR FRAMTIDENS TAPPVATTENSYSTEM

ENKLARE, STABILARE, BÄTTRE

Vatette VäggenomföringssystemV6är vattenskadesäkert och utgör en komplett helhetslösning och kan anpassas för många typer av byggnader. Det uppfyller branschstandard på alla punkter och kan kopplas till kringprodukter som inte är 60 cc. Men den största fördelen är nog ändå att systemet är anpassat och kompatibelt med hela övriga System Vatette, t ex kan en VäggfördelareV6 enkelt byggas av vanliga Vatette Vinklar och Kulventiler. Det gör systemet till marknadens överlägset mest flexibla.

Att montera en bra rörgenomföring har tidigare varit svårt, men med den unika montageplattan för BockfixturV6 får man en enkel, stabil och säker rörgenomföring. Tack vare den kan man skruva bockfixturen framifrån i ett enda moment.

Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette

BOCKFIXTUR V6

GER EN STABIL OCH TÄT RÖRGENOMFÖRING

Den patenterade BockfixturenV6 ger en läckagesäker infästning för väggbrickorna då ingen håltagning eller skruvhål utöver rörgenomföringen behövs. Eftersom alla kopplingar dessutom hamnar utanför väggen inne i våtutrymmet kommer eventuellt läckage från rörsystemet att ledas till ett utrymme med vattentätt golv, där det enkelt upptäcks.

 • Fästes med kraftiga snäppen i montageplatta eller fixturplåt
 • Inbyggd tätning mot skyddsrör
 • Kan monteras i vinkel om 15° intervall
 • MontageplattaV6 ger en exakt installation 60 cc
 • Kan skruvas från sidan i plåt- och träregel
 • Skruvas framifrån i enkelgips utan kortling med hjälp av montageplattaV6
 • Provad och typgodkänd enligt NT VVS 129
 • Godkänd enligt branschregler Säker Vatteninstallation

VÄGGBRICKA V6 BOCKFIXTUR

INGA SKRUVHÅL GENOM TÄTSKIKTET

VäggbrickorV6 bockfixtur är ett komplett sortiment av Blandarfästen 160/150 cc, Kopplingsbrickor och Täckbrickor. Tack vare den patenterade gängan på BockfixturV6 är det möjligt att montera en VäggbrickaV6 på bockfixturen utan att göra skruvhål genom tätskikt eller kakel. Sortimentet finns i Dy15, 16, 18, 20 och är typgodkända.

 • Alla kopplingar utanför vägg​
 • Tätning direkt mot bockfixturen för fixerat och vinkelrätt montage
 • Plats för tätskiktet bakom brickan
 • Väggbrickan monteras på bockfixturens gänga​
 • Vattenskadesäkert - inga skruvhål genom ​kakel eller tätskikt​
 • Kopplings- och täckbrickorna kan monteras med 60 cc i alla riktningar
 • Förbättrat nyckeltag
 • Kan enkelt demonteras utan att mutter, klämring eller klämhylsa behöver avlägsnas
 • Godkänd enligt branschregler Säker Vatteninstallation

REDAN TESTAT OCH UTVÄRDERAT

Under pågående produktutveckling har Vatette V6 testats och utvärderats på ett flertal projekt. I projektet Mjörnbo Allé har Tornstadens tillsammans med Assemblin Lidköping framgångsrikt installerat systemet vid nyproduktionen av 54 lägenheter.

Under fullskalig installation av våtutrymmen framkom det att systemet förenklade samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier; byggare, VVS-installatörer och tätskiktsentreprenörer uppnådde både ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkrare resultat.

LÄS MER OM PROJEKTET

Allt från det enkla montaget av väggbrickor och bockfixturer till de smidiga och modulära rörfördelarna har gjort att systemet har varit enkelt att jobba med ända från projekteringsbordet fram till färdigt resultat. Att det som i vårat fall gick att sätta rörfördelarna bakom kommoden var ytterligare en stor fördel som gav ett mycket smäckert och stilrent montage som både vi och våran slutkund var mycket nöjda med.

Viktor Nordenborg, Platschef Tornstaden

Med produkter som inte kräver fördelarskåp har vi nu funnit möjligheten att bygga vattensäkert, enkelt och kostnadseffektivt! Installationen blev även snygg och uppskattad av beställare och boende.

Lars-Erik Larsson, Filialchef Assemblin Lidköping

ETT URVAL AV SORTIMENTET

BOCKFIXTURV6

Kan monteras i vinkel om 15° intervall och ger en stabil och tät rörgenomföring.

MONTAGEPLATTAV6

Kan delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled. Kan även skruvas framifrån i enkelgips utan kortlign vilket förkortar monteringstiden av BockfixturV6.

KOPPLINGSBRICKAV6

Kan monteras på bockfixturens gänga utan att hål görs i tätskiktet. Vid demontering behöver inte mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas.

Kundservice