SYSTEM VATETTE V6 - ETT KOMPLETT VATTENSKADESÄKERT SYSTEM

VATETTE V6

På Vatette utvecklar vi ständigt nya produkter för att underlätta arbetet inom VVS-branschen. Tillsammans med nya innovationer finns nu ett sortiment anpassat efter de nya branschreglerna. Vår benämning för det nya sortimentet är V6. En produkt märkt V6 blir det trygga valet! Det går utmärkt att använda V6 tillsam­mans med Vatette's befintliga sortiment. Du hittar det nya V6 sortimentet inom produktgrupperna: Väggenomföringsssytemv6VäggfördelareV6 och VäggbrickaV6.

  • Uppfyller den nya standarden
  • Anpassat för 60 cc
  • Utrymme för tätskikt
  • Kompatibelt med hela System Vatette
  • Nya möjligheter till väggfördelning

Vi har produktutvecklat i vetskapen att överenskommelsen var på väg och Vatette V6 är resultatet. Arkitekt, byggare, VVS-installatörer, besiktningsmän och boende – alla är vinnare.

Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef

NYA BRANSCHREGLER 2021

Vattenskador i bostäder orsakar omfattande problem och stora kostnader. Därför införs den 1 januari 2021 nya gemensamma branschregler för rörgenomföringar ur vägg. Branschreglerna är en överenskommen mellan GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), GBR (Golvbranschen), BKR (Byggkeramikrådet) Säker Vatten och VVS-fabrikanternas råd och införs i respektive organisations branschregler.

EXEMPEL PÅ NYHETER

  • Rördiameter t.o.m. Ø32 mm dras med 60 cc
  • Väggbricka ska ge fritt utrymme för tätskikt
  • Väggbricka skall sitta utanför alla tätningar
  • Röret skall komma fixerat och vinkelrätt ur väggen så inte rörelser uppstår mellan rör och tätskikt

REDAN TESTAT OCH UTVÄRDERAT

Under pågående produktutveckling har Vatette V6 testats och utvärderats på ett flertal projekt. I projektet Mjörnbo Allé har Tornstaden tillsammans med Assemblin Lidköping framgångsrikt installerat systemet vid nyproduktionen av 54 lägenheter.

Under fullskalig installation av våtutrymmen har det framkommit att systemet förenklade samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier; byggare, VVS-installatörer och tätskiktsentreprenörer uppnådde både ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkrare resultat.

LÄS MER OM PROJEKTET

ENKLARE, STABILARE, BÄTTRE

Vatette VäggenomföringssystemV6 är vattenskadesäkert och utgör en komplett helhetslösning som kan anpassas för många typer av byggnader. Systemet uppfyller branschstandard på alla punkter och är kompatibelt med hela övriga System Vatette, t ex kan en VäggfördelareV6 enkelt byggas av vanliga Vatette Vinklar och Kulventiler. Det gör systemet till marknadens mest flexibla.

LÄS MER OM VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

TAPPVATTENFÖRDELNING TILL EN NY NIVÅ

Det nya V6-systemet är flexibelt och kan anpassas till varje enskilt projekt. 
Med VäggfördelareV6 tar Vatette tappvattenfördelningen till en ny nivå som är både flexibelt och vattenskadesäkert.

LÄS MER OM VATETTE VÄGGFÖRDELARE V6

ENKLASTE SÄTTET ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

Många vattenskador kan undvikas med Vatette Läckagebrytare som med ett enkelt handgrepp monteras direkt på en befintlig Vatette Kulventil eller VäggfördelareV6. Om vattensensorn blir fuktig går ett larm och läckagebrytaren stänger av vattnet lokalt.

LÄS MER OM VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

LÄS MER OM DE INGÅENDE PRODUKTGRUPPERNA

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEMV6

En patenterad installationsmetod med flera olika infästningslösningar för BockfixturV6.

VÄGGFÖRDELAREV6

Ett smart alternativ till skrymmande och dyra fördelarskåp. Ger en vattenskadesäker och kostnadseffektiv installation.

VÄGGBRICKORV6

Ett komplett sortiment med BlandarfästeV6,160/150 cc, KopplingsbrickorV6, och TäckbrickorV6 för 60 cc. Sortimentet är typgodkänt och anpassat efter nya branschregler 2021. 

Kundservice