SYSTEM VATETTE V6 - ETT KOMPLETT VATTENSKADESÄKERT SYSTEM

VATETTE V6

På Vatette utvecklar vi ständigt nya produkter för att underlätta arbetet inom VVS-branschen. Nu finns det ett komplett sortiment anpassat efter de nya branschreglerna - Vatette V6. Det går utmärkt att använda V6 tillsammans med Vatettes befintliga sortiment (ej tidigare Väggenomföringssystem).

Här hittar du produktnyheterna inom V6:
Väggenomföringssystem V6
Väggfördelare V6 
Väggbrickor V6

  • Ger nya möjligheter till smartare väggfördelning
  • Uppfyller de nya branschreglerna 2021:1
  • Anpassat för 60 cc
  • Kompatibelt med hela System Vatette

REDAN TESTAT OCH UTVÄRDERAT

Under pågående produktutveckling har Vatette V6 testats och utvärderats på ett flertal projekt. I projektet Mjörnbo Allé har Tornstaden tillsammans med Assemblin Lidköping framgångsrikt installerat systemet vid nyproduktionen av 54 lägenheter.

Under fullskalig installation av våtutrymmen visade det sig att systemet förenklade samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier. Byggare, VVS-installatörer och tätskiktsentreprenörer uppnådde både ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkrare resultat.

LÄS MER OM PROJEKTET

Vi har produktutvecklat i vetskapen att de nya branschreglerna var på väg. När vi presenterat systemet har mottagandet varit mycket positivt. Byggare, arkitekter, VVS-installatörer, besiktningsmän och fastighetsägare – alla intressenter är vinnare.

Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef

SÄKER VATTENINSTALLATION 2021:1

Vattenskador i bostäder orsakar omfattande problem och stora kostnader. Den 1 januari 2021 infördes nya gemensamma branschregler för rörgenomföringar ur vägg. Branschreglerna är en överenskommelse mellan GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), GBR (Golvbranschen), BKR (Byggkeramikrådet) Säker Vatten och VVS-fabrikanternas råd och införs i respektive organisations branschregler.

NYTT FR.O.M. 1/1 2021

  • Rördiameter t.o.m. Ø32 mm dras med 60 cc
  • Väggbricka ska ge fritt utrymme för tätskikt
  • Väggbricka skall sitta utanför alla tätningar
  • Röret skall komma fixerat och vinkelrätt ur väggen så inte rörelser uppstår mellan rör och tätskikt

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

ENKLARE, STABILARE, BÄTTRE

- Ett komplett system i och utanför vägg
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Nya infästningsmöjligheter
- Kan monteras i enkelgips

LÄS MER

VATETTE VÄGGFÖRDELARE V6

TAR TAPPVATTENFÖRDELNINGEN TILL EN NY NIVÅ

- Ersätter fördelarskåp
- Alla kopplingar utanför vägg
- Anpassas enkelt efter behov
- Kostnadseffektivt
- Enkel projektering

LÄS MER

VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

ENKLASTE SÄTTET ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

- Monteras på Vatette Kulventil eller Väggfördelare V6
- Automatisk diskmaskinsavstängning
- Anslut upp till tre motorer för utökat skydd
- Kan kopplas till extern styrning
- Lättplacerade sensorer, använd upp till fyra stycken

LÄS MER

LÄS MER OM DE INGÅENDE PRODUKTGRUPPERNA

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEMV6

En patenterad installationsmetod med flera olika infästningslösningar för BockfixturV6.

VÄGGFÖRDELAREV6

Ett smart alternativ till skrymmande och dyra fördelarskåp. Ger en vattenskadesäker och kostnadseffektiv installation.

VÄGGBRICKORV6

Ett komplett sortiment med BlandarfästeV6,160/150 cc, KopplingsbrickorV6, och TäckbrickorV6 för 60 cc. Sortimentet är typgodkänt och anpassat efter nya branschregler 2021:1. 

Kundservice