SYSTEM VATETTE SÄTTER STANDARDEN FÖR FRAMTIDENS TAPPVATTENSYSTEM

VATTENSKADESÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Vatette VäggenomföringssystemV6  är testat och utvärderat på ett flertal projekt, där det största och mest komplexa är Tornstadens projekt Mjörnbo Allé i Gråbo.
Tillsammans med Assemblin Lidköping har man installerat 
VäggenomföringssystemV6 i 54 nyproducerade lägenheter.

Systemet visade sig förenkla samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier. Projekteringen underlättades då inga fördelarskåp behövdes, och byggare, VVS-installatörer och tätskiktsentreprenörer uppnådde ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkert resultat.

Bland det första vi såg som en stor fördel var att slippa de traditionella fördelarskåpen. De är både dyra, inte speciellt snygga och det händer tyvärr alltför ofta att det är någon typ av fabrikationsfel på dem som medför läckage. Att nu ha ett system där rören går från huvudfördelningen i ett stycke hela vägen in i badrummet och ut genom tätskiktet känns som en mycket tryggare lösning där risken för vattenskador minimeras. Allt från det enkla montaget av väggbrickor och bockfixturer till de smidiga och modulära rörfördelarna har gjort att systemet har varit enkelt att jobba med ända från projekteringsbordet fram till färdigt resultat. Att det som i vårat fall gick att sätta rörfördelarna bakom kommoden var ytterligare en stor fördel som gav ett mycket smäckert och stilrent montage som både vi och våran slutkund var mycket nöjda med.

Viktor Nordenborg, Platschef Tornstaden

FÖRDELA TAPPVATTNET UTAN FÖRDELARSKÅP

I projektet Mjörnbo Allé matas tappvattnet från stammen som är placerad i trapphuset direkt ut till respektive lägenhet utan fördelarskåp. Vatette BockfixturV6 är placerade bakom tvättställskommoden i vilken VäggfördelareV6 fördelar vattnet vidare ut till varje tappställe där bockfixturer bockar ut röret genom vägg och tätskikt. Eftersom väggbrickorna skruvas direkt på bockfixturen behövs det ingen håltagning i vägg eller tätskikt vilket gör det till en vattenskadesäker installation.

Ytterligare en stor fördel är att alla kopplingar placeras inne i våtutrymmet. Ett eventuellt läckage från rörsystemet hamnar på ett vattentätt golv med golvbrunn där det enkelt upptäcks.

Vi i branschen måste eftersträva en enkelhet istället för att krångla till det hela. Jag har under mina år i branschen sett att återkommande nya krav gör att vi fått installationssystem som är komplexa, dyra och i vissa fall bristfälliga. Med produkter som inte kräver fördelarskåp har vi nu funnit möjligheten att bygga vattensäkert, enkelt och kostnadseffektivt! Installationen blev även snygg och uppskattad av beställare och boende.

Lars-Erik Larsson, Filialchef Assemblin Lidköping

MARKNADENS SNYGGASTE FÖRDELARSKÅP

Med Vatette VäggenomföringssystemV6 i kombination med VäggfördelareV6 får man en smart och vattenskadesäker installation som får plats i en tvättställskommod.

Systemet är flexibelt och kan anpassas till varje kund och projekt, t.ex. kan en standard väggfördelare användas tillsammans med en byggd och projektanpassad fördelare.

Vatette Väggenomföringssystem V6 togs fram på grund av den stundande 60 cc-överenskommelsen, men vi kan konstatera att vårt system även öppnar upp för nya installationsmöjligheter och fördelar för hela byggprocessen.

Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

ENKLARE, STABILARE, BÄTTRE

- Ett komplett system i och utanför vägg
- Inga skruvhål genom kakel och tätskikt
- Nya infästningsmöjligheter
- Kan monteras i enkelgips

LÄS MER

VATETTE VÄGGFÖRDELARE V6

TAR TAPPVATTENFÖRDELNINGEN TILL EN NY NIVÅ

- Ersätter fördelarskåp
- Alla kopplingar utanför vägg
- Anpassas enkelt efter behov
- Kostnadseffektivt
- Enkel projektering

LÄS MER

ETT URVAL AV SORTIMENTET INOM VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

BOCKFIXTURV6

Fixeras vinkelrätt i väggen och kan monteras i vinkel om 15° intervall.

MONTAGEPLATTAV6

Kan delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled. Kan även skruvas framifrån i enkelgips utan kortling vilket förkortar monteringstiden av BockfixturV6.

KOPPLINGSBRICKAV6

Kan monteras på bockfixturens gänga utan att hål görs i tätskiktet. Vid demontering behöver inte mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas.

Kundservice