SYSTEM VATETTE SÄTTER STANDARDEN FÖR FRAMTIDENS TAPPVATTENSYSTEM

VATTENSKADESÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Under pågående produktutveckling har Vatette VäggenomföringssystemV6  testats och utvärderats på ett flertal projekt. Det största och mest komplexa var Tornstadens projekt Mjörnbo Allé i Gråbo, Lerum där man tillsammans med Assemblin Lidköping har installerat och utvärderat VäggenomföringssystemV6 vid nyproduktionen av 54 lägenheter.

Under den fullskaliga installationen av våtutrymmen framkom det att systemet förenklade samtliga moment för alla involverade yrkeskategorier. Projekteringen underlättades då inga fördelarskåp behövdes. Byggare, VVS-installatörer, tätskiktsentreprenörer uppnådde både ett kostnadseffektivt och vattenskadesäkrare resultat.

Bland det första vi såg som en stor fördel var att slippa de traditionella fördelarskåpen. De är både dyra, inte speciellt snygga och det händer tyvärr alltför ofta att det är någon typ av fabrikationsfel på dem som medför läckage. Att nu ha ett system där rören går från huvudfördelningen i ett stycke hela vägen in i badrummet och ut genom tätskiktet känns som en mycket tryggare lösning där risken för vattenskador minimeras. Allt från det enkla montaget av väggbrickor och bockfixturer till de smidiga och modulära rörfördelarna har gjort att systemet har varit enkelt att jobba med ända från projekteringsbordet fram till färdigt resultat. Att det som i vårat fall gick att sätta rörfördelarna bakom kommoden var ytterligare en stor fördel som gav ett mycket smäckert och stilrent montage som både vi och våran slutkund var mycket nöjda med.

Viktor Nordenborg, Platschef Tornstaden

FÖRDELA TAPPVATTNET UTAN FÖRDELARSKÅP

I projektet Mjörnbo Allé matas tappvattnet från stammen som är placerad i trapphuset direkt ut till respektive lägenhet utan fördelarskåp. Vatette BockfixturV6 är placerade bakom tvättställskommoden i vilken VäggfördelareV6 fördelar vattnet vidare ut till varje tappställe där bockfixturer bockar ut röret genom vägg och tätskikt. Eftersom väggbrickorna skruvas direkt på bockfixturen behövs det ingen håltagning i vägg eller tätskikt vilket gör det till en vattenskadesäker installation.

Ytterligare en stor fördel är att alla kopplingar hamnar utanför väggen inne i våtutrymmet. Ett eventuellt läckage från rörsystemet leds till ett vattentätt golv med golvbrunn där det enkelt upptäcks.

Vi i branschen måste eftersträva en enkelhet istället för att krångla till det hela. Jag har under mina år i branschen sett att återkommande nya krav gör att vi fått installationssystem som är komplexa, dyra och i vissa fall bristfälliga. Med produkter som inte kräver fördelarskåp har vi nu funnit möjligheten att bygga vattensäkert, enkelt och kostnadseffektivt! Installationen blev även snygg och uppskattad av beställare och boende.

Lars-Erik Larsson, Filialchef Assemblin Lidköping

MARKNADENS SNYGGASTE FÖRDELARSKÅP

Med Vatette VäggenomföringssystemV6 får man en smart och vattenskadesäker installation som får plats i en tvättställskommod tillsammans med vattenlåset.

Systemet är flexibelt och kan anpassas till varje kund och projekt, t.ex. kan en standard väggfördelare användas tillsammans med en byggd och projektanpassad fördelare.

Vatette VäggenomföringssystemV6 togs fram på grund av den stundande 60 cc-överenskommelsen, men vi kan konstatera att vårt system även öppnar upp för nya installationsmöjligheter och fördelar för hela byggprocessen.

Björn Rydetorp, produkt- och kategorichef på Vatette

ENKLARE, STABILARE, BÄTTRE

Vatette VäggenomföringssystemV6är vattenskadesäkert och utgör en komplett helhetslösning och kan anpassas för många typer av byggnader. Det uppfyller branschstandard på alla punkter och kan kopplas till kringprodukter som inte är 60 cc. Men den största fördelen är nog ändå att systemet är anpassat och kompatibelt med hela övriga System Vatette, t ex kan en VäggfördelareV6 enkelt byggas av vanliga Vatette Vinklar och Kulventiler. Det gör systemet till marknadens överlägset mest flexibla.

LÄS MER OM VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

FÖRDELAR UTAN FÖRDELARSKÅP

Med Vatette VäggfördelareV6 finns en lösning som inte kräver skrymmande och dyra fördelarskåp. Istället fås en enklare projektering med en vattenskadesäker och kostnadseffektiv installation, som dessutom ger en bättre arbetsmiljö med den enklare installationen. Väggfördelaren finns även med kulventil som ger möjlighet till lokal avstängning av vattnet. Bygg enkelt ut väggfördelaren med Vatette kopplingar och kulventiler. 

LÄS MER OM VATETTE VÄGGFÖRDELARE V6 

ETT URVAL AV SORTIMENTET INOM VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM V6

BOCKFIXTURV6

Kan monteras i vinkel om 15° intervall och ger en stabil och tät rörgenomföring.

MONTAGEPLATTAV6

Kan delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled. Kan även skruvas framifrån i enkelgips utan kortlign vilket förkortar monteringstiden av BockfixturV6.

KOPPLINGSBRICKAV6

Kan monteras på bockfixturens gänga utan att hål görs i tätskiktet. Vid demontering behöver inte mutter, klämring eller klämhylsa avlägsnas.

Kundservice