LÄGENHETSMÄTNING V6 - EN SMARTARE INSTALLATION

SYSTEMET FORTSÄTTER ATT VÄXA MED
LÄGENHETSMÄTNING V6

System Vatette LägenhetsmätningV6 är ett nytt produktsegment med produkter som används vid installation av lägenhetsmätare.
Idag finns ett lagkrav att alla nyproducerade lägenheter ska vara utrustade med individuell mätning av varmvatten och dessutom ska det vara förberett för mätning av kallvatten.

Vatette LägenhetsmätningV6 ger tillsammans med VäggfördelareV6 en smart lösning och en installation som enkelt får plats i en tvättställskommod.

 

VATETTE LÄGENHETSMÄTNING V6

  • För 80 mm & 100 mm lägenhetsmätare
  • Förlängningskoppling används vid installation av en 80 mm lägenhetsmätare
  • Ryms i en tvättställskommod
  • Koppel V6 är 180 cc och fullt kompatibelt med Väggenomföringssystem V6
  • Passar med Vatette standardprodukter
  • Vattenskadesäkert med kopplingarna utanför vägg

INGÅENDE PRODUKTER

 

KoppelV6 Lägenhetsmätning Dy22x15
FG0981105 | RSK 1970175

KoppelV6 Lägenhetsmätning Dy15x15
FG0980500 | RSK 1970176


KopplingsbrickaV6 Lägenhetsmätning 180 cc Dy16
FG0180600 | RSK 8505146

KopplingsbrickaV6 lägenhetsmätning 180 cc Dy20/Dy16
FG0180906 | RSK 8505145

 

 

Förlängningskoppling med backventil
FG098360090 | RSK 1907561

Förlängningskoppling
FG0983600 | RSK 1907562

 

PRODUKTER ATT KOMPLETTERA MED

VATETTE BOCKFIXTURV6

BockfixturV6 ger en stabil och tät rörgenomföring med vinkelrätt rör ur vägg. 

KOPPLINGSBRICKAV6 BOCKFIXTUR

KopplingsbrickaV6 skruvas direkt på bockfixturen och kräver inga skruvhål genom ​kakel eller tätskikt vilket ger en vattenskadesäker installation.

 

VÄGGFÖRDELAREV6 

Genom att använda VäggfördelareV6 blir resultatet en installation som både är vattenskadesäker och kostnadseffektiv.

Kundservice