VATETTE LÄCKAGEBRYTARE - ENKLASTE SÄTTET ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

LOKAL ÖVERVAKNING AV VATTENFLÖDET

Många vattenskador kan undvikas med Vatette Läckagebrytare. Den monteras med ett enkelt handgrepp direkt på en befintlig Vatette Kulventil eller VäggfördelareV6 där risken för vattenläckage är stor. Om vattensensorn blir fuktig går ett larm och läckagebrytaren stänger av vattnet lokalt genom att kulventilen stängs. 

SMARTA FUNKTIONER

Utöver ett bra skydd mot vattenskador kan Vatette Läckagebrytare även användas som automatisk diskmaskinsavstängning. När diskmaskinen startas sätts vattnet på med ett knapptryck på manöverpanelen och timerfunktionen stänger av vattnet igen efter fyra timmar. Dessutom kan Läckagebrytaren utrustas med ytterliga en eller två motorer och sensorer för att utöka läckageskyddet till t.ex. kökskranens varm- och kallvatten. Läs i monteringsanvisningen för en detaljerad beskrivning.

  • Enkelt montage på en Vatette kulventil eller Väggfördelare V6
  • Motorn kan manövreras manuellt
  • Automatisk diskmaskinsavstängning
  • Anslut upp till tre motorer för ett utökat skydd
  • Läckagebrytaren kan kopplas till extern styrning
  • Lättplacerade sensorer, upp till fyra stycken kan anslutas

ENKEL MONTERING OCH SÄKER FUNKTIONALITET

1. Säkerställ att det är en kompatibel Vatette Kulventil eller VäggfördelareV6. Vredet är grått märkt med VATETTE och/eller med VATETTE präglat på ventilhuset.

2. Skruva av vredet helt så spindeln blir synlig.

3. Välj det clips som passar och tryck fast motorn. Klart!

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Enligt Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ska en vattenansluten apparat utanför kök och i utrymmen utan vattentätt golv vara kopplad till en Läckagebrytare eller Vattenfelsbrytare.

Vatette Läckagbrytare löser det enkelt med sin smarta montering på en befintlig Vatette Kulventil eller Väggfördelare V6. Sensorerna är även lättplacerade under trånga utrymmen och kan lindas runt rör för ett vattenskadesäkert skydd. 

 

SMART EXTERN STYRNING

Som en extra säkerhetsåtgärd kan Vatette Läckagebrytare kopplas till extern styrning.

En Läckagebrytare som är installerad på en toalett kan t.ex. styras så kulventilen stängs när en lampa släcks eller om en rörelsesensor är inaktiv. Så fort lampan tänds eller rörelsesensorn aktiveras igen öppnas kulventilen och vattnet släpps på - det ger ett smart extra skydd mot vattenskador. 

INGÅENDE DELAR I VATETTE LÄCKAGEBRYTARE

MOTOR + CLIPS
MANÖVERPANEL + NÄTADAPTER
SENSOR
Kundservice