System Vatette - ett komplett system

System Vatette är ett komplett produktsortiment för VVS-proffs som består av kopplingar, väggenomföringssystem, kulventiler, väggkopplingssystem, tappventiler och utomhuskranar. Genom att välja System Vatette kan du minska antalet artiklar på både lager och i servicebil och samtidigt klara de flesta förekommande rören som används i Sverige. Detta har möjliggjorts genom smarta innovativa tekniska lösningar. T.ex. har kopplingar, kulventiler, fullflödesventiler och fördelare gemensamma komponenter, vilket snabbt reducerar ett stort antal produkter. Många produkter kan också enkelt och smidigt byggas om och anpassas för olika rörtyper.

System Vatette är svensktillverkat och av högsta kvalitet. Produkterna är, där det är möjligt, typgodkända och anpassade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Visste du detta om system Vatette?

GEMENSAMMA KOMPONENTER
Produkterna har gemensamma komponenter och kan byggas om för olika rörtyper.

FÖRMONTERADE KOPPLINGAR OCH KULVENTILER
Kopplingar och kulventiler är förmonterade och behöver inte demonteras före installation.

FÖRSMORDA GÄNGOR
Kopplingarna är försmorda och kräver normalt ingen ytterligare smörjning.

LÄTTRADE RÖRGÄNGOR PÅ RAKA KOPPLINGAR MED PLANÄNDA
Linet fäster utan någon raspning av gängan.

BLANDA EJ OLIKA FABRIKAT
Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med System Vatette.

KYLANLÄGGNINGAR
Medlet får absolut inte vara aggressivt mot mässing. Vid osäkerhet kontakta kundservice. OBS! För att motverka frysning av kondensvatten, placera fett/silikon mellan mutter och skruvdel.

SPÄNNINGSKORROSION
Vid användande av klämringskopplingar kan i vissa fall spänningskorrosion uppstå. Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) m.m. För att minska risken för spänningskorrosion bör Vatette-muttern lossas efter åtdragningen och därefter dras åt lätt igen. Därigenom avlägsnas de höga deformationsspänningarna som uppstår vid första åtdragningen.

Ingående delar i System Vatette

Kundservice