System Vatette - ett flexibelt system

System Vatette är i grunden en klämringskoppling. Genom att byta klämringen till olika insatshylsor kan man koppla de flesta förekommande rörmaterial och rörfabrikat som används vid rörinstallationer. Detta ger en unik möjlighet att göra övergångar mellan olika rörmaterial och rördimensioner. Dessutom reduceras antalet artiklar, eftersom alla produkter har gemensamma komponenter.

Basprodukten i sortimentet är en klämringskoppling i dimensionsområdet Ø6-54mm. Tack vare de olika kombinationsmöjligheterna kan System Vatette användas för en mängd olika applikationer och medier. Det lönar sig att ha helhetssyn och systemtänkande vid projektering och installation av System Vatette.

System Vatette är svensktillverkat och av högsta kvalitet. Produkterna är, där det är möjligt, typgodkända och också anpassade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Fler delar i System Vatette

Kundservice