BLANDARFÄSTE V6

Vatette Blandarfästen finns både som kromade och svart mattlackade för att harmonisera med blandaren och ge ett enhetligt intryck. Blandarfästena finns för 150 och 160 c-c, för dold eller utanpåliggande rördragning med eller utan avstängning. Blandarfästena för utanpåliggande rör levereras med Vatette-kopplingar för Dy12 och Dy15 rör. Samtliga fästen är typgodkända.

BLANDARFÄSTE V6 160 cc dold rördragning

Dy15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör

BLANDARFÄSTE V6 160 cc dold rördragning

Dy12/15/16 med Vatette-anslutningar för kopparrör

BLANDARFÄSTE V6 160 cc dold rördragning

Kopplingsset plast Dy15/16, koppar Dy12/15

BLANDARFÄSTE V6 150 cc dold rördragning

Dy12/15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör

BLANDARFÄSTE V6 150 cc dold rördragning

Dy12/15/16 med Vatette-anslutningar för kopparrör

BLANDARFÄSTE V6 150 cc dold rördragning

Dy15/16 med Vatette-anslutningar för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM- och Multilayer-rör

BLANDARFÄSTE V6 160 cc utanpåliggande rördragning

Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör

BLANDARFÄSTE V6 150 cc utanpåliggande rördragning

Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör

BLANDARFÄSTE V6 160 cc utanpåliggande rördragning - med avstängning

Dy12/15 för koppar- och rostfria stålrör

Kundservice