VATETTE VATTENFELSBRYTARE

Vatette Vattenfelsbrytare är främst utvecklad för att användas i enfamiljsbostäders tappvattensystem och framtagen för att, med så stor noggrannhet som möjligt och på ett så effektivt sätt som möjligt, skydda mot vattenläckage från tappvattensystemet. Vattenfelsbrytaren övervakar hela tappvattensystemet och är utrustad med både en flödesmätare och tryckmätare för att kontinuerligt registrera hur långa och stora flödena är i varje tappvattensystem. Vid onormala flöden eller tryckfall stängs vattentillförseln av och Vattenfelsbrytaren larmar.

VATTENFELSBRYTARE Vatette

övervakar automatiskt hela tappvattensystemet och larmar vid onormala flöden och tryckfall

VATTENDETEKTOR

tillbehör för kompletterande skydd av t.ex. avlopps- och värmesystem

EXTRA SENSOR

Tillbehör för kompletterande skydd av t.ex. avlopps- och värmesystem

Kundservice