vatette vattenfelsbrytare övervakar hela tappvattensystemet

Vattenskador är den vanligaste skadeorsaken i svenska bostäder och varje år drabbas ca 60 000 hem av en vattenskada. Genom att installera Vatette Vattenfelsbrytare i fastigheten kan du minimera risken och omfattningen av alla typer av vattenskador. Vatette Vattenfelsbrytare övervakar kontinuerligt fastig- hetens hela tappvattensystem och upptäcker allt från små droppläckage till stora flödesläckage som t.ex. brustna ledningar.

VATETTE FULLFLÖDESVENTIL FÖR FÖRDELARSKÅP

Vi har uppdaterat sortimentet över Vatette fullflödesventiler och kan nu erbjuda ventiler med bl.a. en dubbelmutter som ger kortare byggmått och med ett anpassat c-c mått. 
Läs mer här.

 

VATETTE UTOMHUSKRAN MED VAKUUMVENTIL

Vi har en utomhuskran för varje tillfälle, t.ex. en med vakuumventil som uppfyller kraven på återsugningsskydd enligt SS-EN 1717. Längden på 600 mm är anpassad för passivhus.
Läs mer här.

 

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM

Vi genomfört en rad förbättringar på Vatette Väggenomföringssystem, som gör monteringen både enklare och ökar säkerheten mot vattenskador.
Läs mer här.

Film om Vatette Väggenomföringssystem

Ny film - Vatette Väggenomföringssystem

NYHET! Triomont WC-fixtur

Ladda ner senaste produktkatalogen

Hjälp oss att bli bättre, vad tycker du om hemsidan?