VÄGGBRICKOR V6 - ETT KOMPLETT OCH ANPASSAT SORTIMENT

ETT KOMPLETT SORTIMENT

System Vatette VäggbrickaV6 för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment med BlandarfästeV6 160/150 cc, KopplingsbrickorV6 och TäckbrickorV6 för 60 cc. De är typgodkända och anpassade efter nya branschregler 2021 och lämnar tillräckligt med utrymme för tätskiktet.

Samtliga VäggbrickaV6 kan enkelt demonteras från vägg.  

DEFINITIONER AV VÄGGBRICKOR

  • TÄCKBRICKA – enbart täckande funktion
  • KOPPLINGSBRICKA – fixerar röret och ansluts mot koppling
  • BLANDARFÄSTE - fixerar röret och ansluts mot blandare

VATETTE VÄGGBRICKOR V6

 
KOPPLINGSBRICKAV6

Ett komplett och typgodkänt sortiment för 60 cc-installationer. Finns som 1-, 2-, 3- och 4-rör i Dy 15, 16 och 20.
Dy15/16 kan enkelt demonteras från vägg utan att mutter, klämring eller klämhylsa behöver avlägsnas frå röret.

 
TÄCKBRICKAV6

Samtliga täckbrickor är anpassade efter nya branchsregler 2021 och för 60 cc-installationer. Rörtätningen bildar en täckande stos och passar rör med Dy10-22.
Levereras som 1-, 2-, 3- och 4-rör

 
BLANDARFÄSTEV6

Blandarfästena finns för 150 och 160 cc, för dold eller synlig rördragning, samt med eller utan avstängning. Den nya designen lämnar tillräckligt plats för tätskikt enligt de nya branschreglerna 2021.

TIPS!

VATETTE RINGSPÄRRNYCKEL

Använd Vatette Ringspärrnyckeln för enklare åtdragning i trånga utrymmen - finns i NV 20 och 24.

BLANDARFÄSTE I MATTSVART

Vatette BlandarfästeV6 i 150 och 160 cc för dold rördragning finns nu även i snygga mattsvart.

NU ÄVEN SOM 4-RÖR

Både TäckbrickaV6 och KopplingsbrickaV6 finns numera även som 4-rörs. Perfekt för den större installationen.

Kundservice