TÄCKBRICKA V6 60 CC

System Vatette TäckbrickorV6 för skruvmontage innehåller ett komplett sortiment med täckbrickor för 60 cc-installationer. Rörtätningen bildar en täckande stos och passar rör med Dy10-22.

TÄCKBRICKAᵛ⁶ 1-rör

Dy10-22

TÄCKBRICKAᵛ⁶ 2-rör 60 cc

Dy10-22

TÄCKBRICKAᵛ⁶ 3-rör 60 cc

Dy10-22

TÄCKBRICKAᵛ⁶ 4-rör 60 cc

Dy10-22

Kundservice