VATETTE VÄGGFÖRDELARE 40 CC

I ett modernt badrum vill man ha så lite synliga rördragningar och kopplingar som möjligt. Vatette har utvecklat en smart innovation - Vatette Väggfördelare som gör det enklare att få all rördragning att bli i princip helt dolt i väggen utan skrymmande fördelarskåp eller långa rörledningar till varje tappställe. Det enda som syns är Vatette Väggfördelare som kan döljas i t.ex. ett tvättställsskåp. Väggfördelare med kulventil ger en separat avstängning av vattnet i badrummet.

VÄGGFÖRDELARE 1-rör

med kulventil, utan G3/8 propp

VÄGGFÖRDELARE 2-rör 40 cc

med kulventil, med G3/8 propp

VÄGGFÖRDELARE 3-rör 40 cc

med kulventil, med G3/8 propp

VÄGGFÖRDELARE 1-rör

utan G3/8 propp

VÄGGFÖRDELARE 2-rör 40 cc

med G3/8 propp

VÄGGFÖRDELARE 3-rör 40 cc

med G3/8 propp

MELLANDEL 80 cc

för att koppla ihop två fördelare

RINGSPÄRRNYCKEL öppningsbar

för enklare åtdragning i trånga utrymmen

BADRUMSFÖRDELARSATS

Dy18 för PEX-, PE-RT- och PB-rör

Kundservice