VATETTE FÖRDELARE

Alla Vatette Fördelare har Vatette-ändar som kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, Multilayer- och PEM-rör. Med Vatette Dubbelmuttrar kan även Vatettes breda sortiment av kulventiler och andra produkter kombineras med Fördelarna. Detta skapar en stor flexibilitet vid projektering och installation.

FÖRDELARE 2-rör 50 cc

kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör

FÖRDELARE 3-rör 50 cc

kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör

FÖRDELARE 4-rör 50 cc

kan kompletteras med klämringskoppling eller Vatette Plast för anslutning mot PEX-, PE-RT-, PB-, multilayer- och PEM-rör

Kundservice