Vi jobbar hållbart och långsiktigt

På Gustavsberg har vi alltid arbetat med att hitta nya lösningar för en mer hållbar produktion och användning av våra produkter. Det har handlat om alltifrån vattenbesparande toaletter till energieffektiva blandare. Vi är sedan länge miljöcertifierade och tar hänsyn till miljön i produkternas hela livscykel – från produktutveckling och tillverkning till logistik och färdiga badrum. Genom att installera våra produkter kan du spara energi, vatten och pengar.

Men hållbarhet för oss handlar inte bara om miljö. Det handlar också om socialt ansvarstagande. I första ledet innebär det att skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och de installatörer som arbetar med våra produkter. I nästa steg handlar det om att lyfta blicken och bidra till ett hållbart samhälle.

Gustavsbergs miljösteg

1. Projektstart

Show all answers
Hide all answers
 • Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla delar av vår verksamhet – från inledande projektstart till färdiga miljösmarta badrum som sparar både pengar och energi samt är skonsamt för miljön.

 • Miljösmarta produkter och god ekonomi går hand i hand. Till exempel har våra energi- och vattensparande WC-stolar bidragit till internationella försäljningsframgångar.

 • Vi har länge arbetat med att utveckla miljösmarta processer. Vi har haft ett eget reningsverk i fabriken ända sedan 1968. Och vi har till exempel utvecklat ett system där vi tillvaratar spillvärme från brännugnarna för att värma lokalerna.

 • Både våra badrumsprodukter och våra förpackningar är miljösmarta. Till exempel är alla våra blandare återvinningsbara och i huvudsak tillverkade av återvunnet material. Vi har också utvecklat förpackningslösningar som består av färre och miljövänligare material.

 • Vår vilja att ständigt bli bättre, vara innovativa och utveckla långsiktigt hållbara, miljösmarta produkter är vår väg till framgång.

2. Tillverkning

Show all answers
Hide all answers
 • I vår fabrik för tillverkning av kranar och kopplingar återvinns ventilationsenergi samt värmeenergi från våra gjutugnar. Detta gör man genom värmeväxlingsfunktioner där man växlar in värmen i systemen igen innan man byter ut luften.

 • Fabriken i Vårgårda värms med biobränsle från flisförbränning vid en anläggning endast 500 meter bort. Ingen olja används längre - vilket inte bara har minskat vår miljöpåverkan på luften utan också bidragit till att de tunga transporterna av olja till fabrikerna försvunnit.

 • Vi återvinner produktionsmaterial både internt och externt. De restprodukter som blir över efter produktionen är exempelvis wellpapp, metall, trä och kylvätskor. De tas omhand och separeras på erforderligt sätt för återvinning och återanvändning. Genom att vi sorterar smartare och ständigt utvecklar vår restproduktutvecklingshantering kan vi också minska CO2-utsläppet tack vare minskade transporter.

 • Vi har successivt minskat användandet av och antalet kemikalier i vår verksamhet. Vi använder oss av extern expertis för kontroll av ämnen och arbetar regelbundet med att finna miljövänliga alternativ på marknaden.

 • Genom investeringar i ventilationsutrustning angriper vi stoftutsläpp som nu ligger mycket under de gränsvärden som gäller. Yttre buller har också angripits med investeringar i nya komponenter i ventilationssystem samt förändrade rutiner och tider för användning av ventilation. Vi håller koll på det vatten som vi släpper ut i vår omgivning och ligger långt under de gränsvärden som är satta av tillståndsmyndigheten.

 • Den avfallsmängd som blir ett resultat av produktionen hanteras i ett samarbete med leverantören för avfallshantering. Genom åren har vi dramatiskt minskat vårt avfall från deponi till mer återvinning.

3. Produkter

Show all answers
Hide all answers
 • Den snålaste spolningen är nere på 2,4 liter utan att försämra effektiviteten, jämfört med 60- och 70-talets WC-stolar som krävde nio liter vatten vid varje spolning.

 • Den patenterade vattensparfunktion som finns i våra blandare består av en liten snillrik värme- och flödesspärr som sparar enorma mängder energi och pengar.

 • När energiklassning för blandare presenterades 2010 var det välkommet. Vi på Gustavsberg har länge jobbat med fokus på energi. Nautic tvättställsblandare fick högsta betyg (A) i energiklassningen och fick bäst testresultat av alla klassade tvättställsblandare. Detsamma gäller Nautic köksblandare. Den var - och är fortfarande - den bästa köksblandaren av alla testade köksblandare.

  Gustavsberg har energiklassning på Nautic- och Logic-sortimenten för tvättställs- och köksblandare (SS-820000). Sedan 2014 har också termostatblandare Nautic i kombination med duschset (SS-820001) energiklass A.

 • Alla våra blandare är återvinningsbara samt i huvudsak tillverkade av återvunnet material. När nya blandare installeras går 95% av de gamla till återvinning. Mässingen blir ny råvara av vilken mässingsbruket tillverkar tackor och stänger som sedan används vid produktion av blandare.

 • Vi har utvecklat miljösmarta förpackningslösningar som består av färre och miljövänligare material. Ett exempel är de prisbelönta förpackningarna för badrumsserien Nautic som är tillverkade i bara två komponenter – styropor och wellpapp – vilka båda är enkla att sortera och återvinna. Vi lindar också in blandare i mikrofiberduk som kan användas för städning i hemmet och sedan återvinnas.

 • Gustavsbergsprodukter håller hög kvalitet och är skapta för att tjänstgöra i många år. Vi tillhandahåller reservdelar med Gustavsbergsmärkning i minst 10 år från det att produkten - eventuellt - utgått ur sortimentet.

4. Logistik

Show all answers
Hide all answers

5. Certifieringar

Show all answers
Hide all answers
 • ISO 14001 är en global standard som handlar om miljöledning. Det är ett gediget verktyg som hjälper företag att bedriva ett aktivt, strukturerat och effektivt miljöarbete. Extern granskning av hur ledningssystemet fungerar i praktiken på företaget sker regelbundet. Där görs även en bedömning av hur effektivt företaget bedriver sitt miljöarbete utifrån standardens krav. Läs mer på www.sis.se

 • Vår fabrik i Vårgårda är registrerad i EMAS (Eco Management and Audit Scheme) som är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. EMAS används av både privata och offentliga organisationer och är mer utförligt än ISO 14001, bl.a kring utredning, redovisning och kontroll. Därför kompletterar de båda miljöledningssystemen varandra på ett bra sätt. Organisationer anslutna till EMAS publicerar en årlig miljöredovisning. Läs mer på www.emas.se

 • ISO 9001 är en global standard som handlar om kvalitetsledning. Det är ett gediget verktyg som hjälper vår organisation att bedriva ett aktivt, strukturerat och effektivt kvalitetsarbete. Extern granskning av hur ledningssystemet fungerar i praktiken på företaget sker regelbundet. Där görs även en bedömning av hur effektivt företaget bedriver sitt kvalitetsarbete utifrån standardens krav. Läs mer på www.sis.se

 • Denna internationella utmärkelse för god förpackningsdesign har tilldelats våra miljösmarta förpackningslösningar för badrumsserien Nautic. Förpackningarna är tillverkade i färre material än tidigare vilket underlättar återvinning. De också formgivna för att vara enkla att lagerhålla samt hantera vilket minskar förslitningsskador hos installatörer.

 • Den patenterade vattensparfunktion som finns i våra blandare har vunnit Energimyndighetens tävling för resurseffektiva tappvattenarmaturer. Tack vare denna lilla snillrika värme- och flödesspärr som är själva hjärtat i blandarna sparar man enorma mängder energi och pengar.

 • Det finns idag energimärkning för blandare av samma typ som för vitvaror. Syftet med märkningen är att hjälpa inköpare, installatörer och konsumenter att få opartisk hjälp med att välja energieffektiva produkter. Våra tvättställsblandare Nautic och Logic har fått högsta möjliga betyg (A) vilket innebär att man sparar stora mängder energi och pengar genom att använda dem. För information om energimärkningssystemet se www.kiwa.se

 • Vi håller på att införa ett system för hur vi som företag tar socialt ansvar enligt den internationella standarden ISO 26000. Standarden beskriver vad ett företag eller en organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Den innehåller riktlinjer som ger stöd i hur ett företag eller organisation ska arbeta för att ta ansvar för omvärlden och anställda. Riktlinjerna är frivilliga och kan därför inte leda till någon certifiering. Läs mer på www.sis.se

 • Vi arbetar för att införa ett system för hur vi på bästa sätt ska arbeta med energieffektivisering enligt den internationella standarden ISO 50001. Den innehåller riktlinjer för hur vi ska arbeta med hushållning av energi och därmed också minska vår påverkan på miljön. Läs mer på www.sis.se

Kundservice