Dropp/Efterrinningar Takdusch

Det rinner alltid lite ur en takdusch som har varit i användning. Detta är oavsett fabrikat eller utseende men mängden varierar beroende på hur mycket vatten som ryms i takduschen.

Varför rinner det?

Vattnet transporteras från blandaren, ut i röret och sedan in i duschslang och takdusch. När takduschen är fylld kommer överskottsvattnet ut ur handdusch/takdusch och är alltså det vatten som vi använder när vi duschar.

När vi stänger av vattnet i blandaren finns det fortfarande vatten kvar inuti takdusch, stång och slangar eftersom det inte finns något som trycker ut restvattnet.

När duschen är i bruk expanderar materialet något av värmen som blir av duschvattnet och successivt efter avstängning krymper röret tillbaka efterhand som vattnet svalnar. Vattnet i sin tur har en större volym när det svalnar än när det är varmt. Det betyder att mer vatten i ett mindre rör måste ta vägen någonstans, vilket resulterar i att överskottsvattnet rinner ut ur munstyckena.

Detta kan orsaka både dropp eller något vi kallar för efterrinningar. Efterrinningar kan börja flera minuter efter att duschen stängts av och sedan efterföljas av dropp.

Du kan minska mängden dropp och efterrinningar så här:
Lägg takduschen/handduschen lite på lut efter att den stängts av. På så sätt rinner överskottsvattnet ut snabbare.

Gustavsberg Support Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Bifoga filer

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla. 

Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy

Vi svarar på dina frågor

  • Carina Innesälj
  • Fredrik Innesälj
  • Helena G
  • Helena P
  • Kristian Olsson
Kundservice