Vatette Vattenfelsbrytare (Frågor & svar)

https://www.youtube.com/watch?v=YIvk3V8fmwA

Hur fungerar Vatette Vattenfelsbrytaren?
Vattenfelsbrytaren övervakar tappvattensystemet via kontinuerligt tryck och flödesövervakning med hjälp av en självlärande programvara. När ett fel upptäcks stänger motorventilen av vattnet.


Vad skiljer Vatette Vattenfelsbrytare från andra produkter?
Vatette Vattenfelsbrytare är en kombination av fördelarna med Water Fuse (motorventil + tryckmätare) och Leakomatic (flödesövervakning) kompletterat med den självlärande och intelligenta programvaran.


Vattenfelsbrytaren har larmat, vad gör jag?
Notera i displayen vilken typ av fel som inträffat och kontrollera möjliga ställen till läckage allt från rörsystemet, maskiner, kranar och toalettstolar tex. Se sid 13 i manualen för hjälp.

Vid långa eller stora flödesläckage stänger motorventilen av sig 3 gånger under 3 minuter. Om vattnet inte stängs av någon gång, cirka 20 sekunder under 3 minuters perioden stänger Vattenfelsbrytaren av vattnet permanent och larmet måste kvitteras på panelen.


Var ska Vattenfelsbrytaren installeras?
På inkommande ledning efter ev. vattenmätare, sprinkler och nödkylning.


Jag vill placera styrenheten oh ventilenheten på olika platser. 
Hur gör jag?
Nätverkskabeln som förbinder enheterna är utbytbara till 100 m.


Kan Vattenfelsbrytare användas på varmvatten?
Så länge temperaturen understiger 60 grader kan den användas på varmvatten.


Kan Vattenfelsbrytaren användas på flerfamiljshus?
Med rätt förutsättningar kan upp till 4 lägenheter övervakas, men man måste beakta och ställa in hur Vattenfelsbrytaren ska reagera vid eventuella larm och hur dessa skall kvitteras. Kontakta vår teknikavdelning för rådgivning.


Hur påverkas Vattenfelsbrytaren vid ett strömavbrott?
Av brandsäkerhetsskäl behåller Vattenfelsbrytaren och motorventilen sin position under strömavbrottet. När strömmen kommer tillbaka kontrollerar Vattenfelsbrytaren att systemet är tätt.


Kan Vattenfelsbrytaren användas tillsammans med en bevattningsanläggning?
Ja. Funktionen för långt flöde kan pausas. Följ anvisningen under avsnitt 5:10, sid 15 i användar- och installationsmanualen.


Hur små droppläckage detekterar Vattenfelsbrytaren?
Det minsta fabriksinställda droppläckaget är 0,5 bar på 15 minuter. Hur snabbt trycket sjunker vid ett droppläckage varierar från system till system.


När skall Vattendetektor användas?
Om ett utökat skydd önskas för t.ex. avlopps- och värmesystem eller speciella utrustningar. Sensorn består av en "strumpa" som är lätt att forma runt t.ex. avloppsröret i köksskåpet.


Kan Vattenfelsbrytaren anslutas till larm?
Vattenfelsbrytaren kan både styras av larm för att koppla i och ur bortaläge och till att ta ut larm från Vattenfelsbrytaren. Se Användar- och installationsmanualen för vidare information.


Varför kan inte Vattenfelsbrytaren styras via mobilen eller internet?
För den typen av styrning och övervakning rekommenderas integration mot överordnat fastighetsövervakningssystem tex. ett villalarm.


Hur många detektorer kan man ansluta till Vattenfelsbrytaren?
Det går att koppla fem st. detektorer till vattenfelsbrytaren, och till varje detektor går det att ansluta två st. sensorer.


Hur länge håller batterierna och hur vet jag när de behöver bytas? 
Batteriet håller i ca 4 år och Vattenfelsbrytaren larmar när batterinivån börjar bli låg. Livslängden kan variera något beroende på batteriets kvalitet, temperatur, etc.

Gustavsberg Support Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla. 

Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy

 

Hej och välkommen till Vatettes kund- och supportforum! Sök bland frågor och svar, ställ en fråga direkt till oss eller titta på kategorierna nedan.

Vi svarar på dina frågor

  • AnkiKundservice
  • CarinaInnesälj
  • Eine
  • HelenaKundservice
  • JanneInnesälj

Du hittar oss även här

Vi svarar på dina frågor mellan klockan 07.30-16:30 varje vardag med stängt för lunch mellan 12.00-13.00. När du ställer en fråga till oss återkommer vi så snart vi kan. Målet är att du ska ha ett svar från oss inom två arbetsdagar.

Kontakta oss via mail eller telefon

Om du inte kan lösa problemet själv hjälper vi dig gärna

Vi svarar på dina frågor mellan klockan 07.30-16:30 varje vardag med stängt för lunch mellan 12.00-13.00. När du ställer en fråga till oss återkommer vi så snart vi kan. Målet är att du ska ha ett svar från oss inom två arbetsdagar.

Kundservice