Frågor och svar

Normalt sett ja, kopplingarna som tillverkas av mässing tål de flesta petroleumprodukter och Vatette Stål har en hylsa av högbeständig plast som även den klarar oljor.

Ja, det går utmärkt att använda Vatette Stål tillsammans med diesel.

Kulventilen kan vändas åt vilket håll som helst. Flödesriktningen genom kulventilen kan vara åt det ena eller andra hållet

Klämringskopplingar används inte ovanligt i installationer för ånga. Typgodkännandet sträcker sig visserligen upp till 100°C men kopplingens material och konstruktion klarar klart högre temperaturer. Det man bör tänka på är att snabba och stora temperaturväxlingar skapar spänningar som kan överbelasta kopplingen rent mekanisk.

Kulventilerna fungerar rent tekniskt till gas men Vattete Kulventiler har o-ringar anpassade för vatten och livslängden tillsammans med gas blir förkortad.

Tidigare utfärdade ”Svenska Gasföreningen” ett typgodkännande för Vatette i gasinstallationer men då föreningen upphört kan detta inte förnyas. Inte heller Sitac utfärdar dylika godkännanden. I Danmark där gas som media är mycket vanligt finns organisationen ”Danmarks Gasmaterialprövning” vilka utfärdat godkännande för Vatette.

I produktkatalogen har vi sammanställt lösningar för gamla PEL-rör med udda dimensioner, titta under avsnittet för Vatette PE.

Vatette Produktkatalog

Under avsnittet Klämringskopplingar / ROT i produktkatalogen visas lösningar på övergång mellan Securex och Vatette. Kontrollera först vilken gänga kopplingen har eftersom denna ändrades 1954. Mät gängans utvändiga diameter, Ø22,5=G5/8 och Ø21=M21x1,5 välj därefter rätt koppling från katalogen.

Vatette Produktkatalog

Nej, konstruktionen tillåter tyvärr inte detta.

Ja det går alldeles utmärkt men de skall dras ordentligt. PEX skall alltid dras två varv vilket för förminskningar gäller efter ”knäppet” (då förminskningen delat sig i två delar), och glöm inte stödhylsan.

Ja, Vatette Plast är provat och godkänt för alla förekommande plaströr inklusive Alu-PEX (dock inte PVC-rör). Plaströren kan variera ganska mycket i dimension men är i alla kända fall tillverkade enligt en standard vilken Vatette Plast anpassats till. Kontrollera rörets märkning och välj rätt koppling.

Kundservice