Vatette Stål för stålrör SS-326/327, svarta, blåa, gröna och röda

Vatette stål

Vatette Stål för stålrör SS326/327 består av röd plasthylsa som sätts i standard Vatette koppling.

 

Förutsättningar

  • Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
  • Vatette Stål består av en röd plasthylsa som används istället för klämringen i Vatette koppling/ kulventil.

Montering

1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är rent samt fritt från längsgående repor och grader, slipa vid behov.

2. Trä på mutter och hylsa på röret, skjut in rörändan i kopplingen till stopp.

3. Drag kopplingen tills den ”stumnar”.

Rörens Dy varierar, varför antal varv ej kan anges. Efterdrag!