Vatette Plast för PEX-, PE-Rt, AluPEX- och PB-rör

Vatette Plast

En Vatette Plast-koppling för PEX-, PE-Rt-, AluPEX- och PB-rör består av skruvdel, klämhylsa och mutter. Rörmaterialet sticks in i kopplingens botten så att röret syns i ”titthålet” på klämhylsans ytterdel och dras åt för hand. Därefter dras muttern åt 2 varv. Den konade skruvdelen tätar mot klämhylsans konade ända.

Förutsättningar

  • Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
  • Klämhylsa och mutter ansluts mot Vatette koppling/kulventil. AluPEX-rör kalibreras och gradas invändigt. 

Montering

  1. Trä på muttern på röret.
  2. Trä på hylsan tills röret syns i hylsans titthål (är i botten).
  3. Dra åt muttern 2 varv efter handåtdragning.

I de fall Vatette Plast används som övergångskoppling till annan rörtyp, t ex kopparrör, se även instruktion klämringskoppling.