Vatette Klämringskoppling för kopparrör, elförzinkade- och rostfria stålrör

En klämringkopplingskoppling för koppar-, elförzinkade- och rostfria rör består av skruvdel, klämring och mutter. Rörmaterialet sticks in i kopplingens botten och dras åt förhand, därefter dras mutter åt 1-2 varv beroende på rörmaterial och dimension. Vid dragning av mutter mot skruvdel kläms ringen och deformerar och skär in i röret.

Förutsättningar

  • Liknande detaljer av annat fabrikat får inte användas tillsammans med Vatette.
  • Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör samt mjuka stålrör.
  • Vid montering av PEX-rör skall stödhylsan vara så lång att den når genom muttern, hylsan bör dessutom ha stor fläns.

Montering

  1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är fritt från längsgående repor och grader.
  2. Rostfria- och hårda stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning).
  3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp.
  4. Drag åt kopplingsmuttern med en nyckel i lämplig storlek och antal varv enligt tabell. (Använd inte rörtång)
    OBS! En förminskad (redusert) koppling skall efter ”knäppet” (när förminskningen delat sig i två delar) dras antal varv enligt tabell.
  5. Provtryck och kontrollera, efterdrag vid behov. Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och därefter drag åt lätt igen

Antal varv efter handåtdragning

Dim
Dy

Kopparrör
Rostfria stålrör

PEX-rör

Nyckelvidd

6, 8
10, 12
15, 16

1 ¼
1 ¼
1

2
2
2

16
20
24

18
22
28

1
1 ¼
1 ¼

2
2
2

28
32
38

35
42
54

1
1
1

-
-
-

47
56
72