Vatette Badrumsfördelare

Installationen ger en estetiskt tilltalande lösning där endast tappvattenarmaturen och badrumsfördelaren är synlig. Denna installation bygger på att varmt och kallt vatten matas in under tvättstället. Anslutningarna uppåt mot tvättställsblandaren och anslutningen tillbaka in i väggen för rördragning till duschblandare. Badrumsfördelaren med kulventil gör att vattnet går att stänga av till hela badrummet under tvättstället. Alla skarvar placeras enligt ”branchregler säker vatteninstallation” utanför väggen (tätskiktet). På så vis blir eventuella läckage synliga i badrummet.

Vatette badrumsfördelare