Väggbricka 1-rör m Vatette-plast

Vatette Väggbricka 1-rör m Vatette-plast klämhylsa för PEX-, AluPEX-, PE-RToch PB-rör, oavsett fabrikat. Även för rör med diffusionspärr (värmerör).

Benämning RSK nr VA nr EAN Förp Storp
dim 20x2,4-2,7 8550668 FG0125157 7393792104104  1 
dim 22x3,0 8550656 FG0125158 7393792219006  1 
dim 20x2,8-3,0 8550655 FG0125156 7393792219167  1 
dim 20x2,0-2,3 8550654 FG0125155 7393792219150  1 
dim 18x2,5 8550653 FG0125154 7393792219143  1 
dim 16x2,0-2,25 8550644 FG0125153 7393792207171  1  25
dim 15x2,5 8550649 FG0125152 7393792216234  1  25