Väggbricka 2-rör m Vatette-plast

Vatette Väggbricka 2-rör m Vatette-plast klämhylsa för PEX-, AluPEX-, PE-RToch PB-rör, oavsett fabrikat. Även för rör med diffusionspärr (värmerör). Dy 15/16 = c-c 40+/- 1 mm. Dy 18/20/22 = c-c 60 +/- 1 mm.

Benämning RSK nr VA nr EAN Förp Storp
dim 20x2,4-2,7 8550669 FG0125257 7393792104111  1 
dim 22x3,0 8550660 FG0125258 7393792219204  1 
dim 20x2,8-3,0 8550659 FG0125256 7393792219198  1 
dim 20x2,0-2,3 8550658 FG0125255 7393792219181  1 
dim 18x2,5 8550657 FG0125254 7393792219174  1 
dim 16x2,0-2,25 8550645 FG0125253 7393792207164  1  25
dim 15x2,5 8550650 FG0125252 7393792216241  1  25