Produktionsenheten i Vårgårda

Vatette - ett varumärke inom V&B koncernen

Villeroy & Boch Gustavsberg AB är en av Skandinaviens ledande producenter av badrumsprodukter med försäljning i Skandinavien, Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Baltikum med flera marknader. Villeroy & Boch Gustavsberg AB har i dag cirka 480 medarbetare och omsätter drygt 1 miljard SEK. Gustavs­bergsgruppen är ett helägt dotterbolag till den tyska kon­cernen Villeroy & Boch AG och tillhör därmed en av Europas största producenter av produkter för badrummet. I Sverige har Gustavsbergsgruppen produktionsanläggningar i Gustavsberg och Vårgårda.

I Vårgårdafabriken arbetar 204 st med att bl.a. tillverka blandare och det marknadsledande rörkopplingssystemet Vatette. Tillverkningen är uppdelad i ett antal produktionsgrupper där varje grupp producerar en produkt från gjutet ämne till färdig produkt i kartong.

Miljöstation

Kvalité- och Miljöpolicy

När det gäller produktkvalité ska vi tillhandahålla produkter och tjänster som håller en sådan kvalitetsnivå att de utgör ett skäl till köp, nu och i framtiden.

 

Ett långsiktigt miljöarbete är viktigt för orten och samhället som helhet. Våra produkter och processer skall vara utformade för att vara så skonsamma för miljön som möjligt. Vatette är ett kvalitetsmedvetet företag och kvalitet är ett nyckelord vid all vår tillverkning. Vi ser det som vårt naturliga ansvar att utveckla miljövänlig teknik för produktion och återvinning. Att bidra till att vatten och energi används på ett effektivare sätt, både i tillverkningen och i våra produkter, är en tradition hos oss. Vi är certifierade enligt EMAS, ISO 14001och ISO 9001. Produktionsenheten i Vårgårda blev i november 2007 belönad med EMAS Award för sitt omfattande långsiktiga miljöarbete, från produktionsled, transporter och energiförbrukning har setts över i fabriken. Som en direkt effekt har vi kunnat öka produktionen av samtliga produkter och samtidigt minskat det miljöfarliga avfallet markant.  Med Vatette kan du vara säker på att ditt val har minsta möjliga påverkan på miljön.

Vår historia i årtal

Det finns en lång och gedigen tradition av att tillverka högkvalitativa VVS-produkter i Villeroy & Boch Gustavsbergs produktionsanläggning i Vårgårda. Företagets historia går tillbaka till 1920 när ett garveri inköptes, på samma plats som fabriken än idag ligger på, och anpassades för tillverkning av VVS-produkter.

1920 grundas AB Vårgårda Armaturfabrik med högkvalitativ metallbearbetning och montering av VVS-produkter.

1924 utökas tillverkningen med sanitetsarmaturer. Första patentet var omkastare till badkarsblandare.

1935 genomförs första etappen på en ny fabrik, därefter sker tillbyggnader: 1949, 1956, 1975, 1978, 1981 och 1990.

1960 introduceras en ny förkromningsanläggning som ersätter "handbad".

1966 säljs familjeföretaget till Coronaverket. Ägarbilden förändras därefter: 1975 AGA, 1983 CTC, 1984 SAAB, 1987 Gustavsberg, 1998 Sphinx, 2000 Villeroy & Boch.

1982 lanseras den första sparblandaren med keramisk tätning.

1993 är en ny verkstadslayout klar som kortar genomloppstiden från 10 veckor till 3 veckor.

2004 ombildas bolagsformen till en divisionenhet inom Gustavsberg AB.

2009 startar ett förändringsarbete med ny organisation och omstrukturering av fabriken.

2011 introduceras LEAN som produktionsfilosofi.